Egységben Krisztussal

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 5:19; 6:3-6; 8:9; 2Korinthus 5:17;

Galata 4:5-7; 6:15; Efézus 4:24; Kolossé 3:10

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden" (2Kor 5:17).

KULCSGONDOLAT: Bemutatjuk, hogy Krisztus békéltető munkája folytatódik, miközben hív, hogy tagjai legyünk az új emberi családnak, amit saját személyében Ő alapított.

Krisztus áldozata gondoskodott mindenről, ami a megváltáshoz szükséges. Ez magában foglalja a Megmentővel és Úrral való egység és állandó kapcsolat lehetőségét is. Ha a keresztség szertartása által Krisztusba beépülünk, részesedünk halálában és feltámadásában; ezzel ismerjük el, hogy az Ő halála a mi halálunk, hiszen helyettesünkként halt meg. Így egységbe kerülünk vele. Ebben az egységben nemcsak magunkévá tesszük áldozatának végtelen áldásait, hanem az általa és az Ő személyében alapított új emberi család tagjaivá is válunk. Ez a Krisztussal való egység a Szentlélek munkája által jön létre, a Krisztus testébe, az egyházba való beépülésünkbe ágyazódva. Ezért Krisztusba beépülni azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban állunk vele és összekapcsolódunk a többi emberrel egyházának titkában.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: