Krisztus engesztelő áldozatának áldásai

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:34-39; 1Korinthus 15:16-18;

Efézus 1:3; Kolossé 1:16-17; Zsidók 7:25; 1Péter 3:21-22;

1János 1:9

„Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök" (Zsid 7:25).

KULCSGONDOLAT: Megvizsgáljuk Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett papi munkáját, hogy bemutassuk, ez is része annak, amit a megváltásunkért tett.

A mennyei templomban Krisztus értünk végzett közbenjárásának elengedhetetlen volta korántsem csökkenti a kereszt hatásának véglegességét. Krisztus nélkül nem lenne elérhető számunkra a kegyelem végtelen gazdagságának Istentől jövő ajándéka. A hívők ez által részesülnek a kereszt megváltó erejének teljességében. A kereszt minden áldásához Jézus engesztelő áldozatába vetett hittel juthatunk hozzá.

„Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai...!" (Ézs 45:22). Ez Krisztus kereszthalálának az üzenete. A megváltás azonban Krisztus közbenjáró munkája által válik elérhetővé számunkra. Ezen a héten megvizsgáljuk Krisztus főpapi szolgálatának áldásait, hogy jobban megértsük Isten megmentő kegyelmét.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: