Sötétség: az ellenség kezében

A Gecsemáné kertben és a kereszthez vezető eseményekben Jézusra addig nem tapasztalt erővel támadott a gonosz. A sátáni erők elleni küzdelem leírhatatlan dimenziókat ért el, próbára téve a Megváltót lénye legbelsejéig.

A megaláztatás közepette „bűnözők kezébe" adatott (Mt 26:45). Az ige, amit így fordítunk: adatott (görögül paradidomi), több helyen is azt írja le, ami Jézussal történik majd. Itt a szövegkörnyezet azt sugallja, hogy Júdás az, aki árulásával átadja, ám Júdás gonosz és önkéntes döntése titokzatos módon az isteni tervet teljesítette be. Isten volt az, aki Krisztust halálra adta „a mi bűneinkért" (lásd Róm 4:25). Ugyanakkor Krisztus szintén odaadta magát értünk, ahogy Gal 2:20 és Ef 5:2 tisztán rámutat áldozati kereszthalálára.

Mt 26:45-46 alapján Jézust a bűnösök kezébe adták. Az ige kifejezi a másnak való átadást. Valóban, „Isten fénye visszahúzódott látásából, Ő pedig átkerült a sötétség erőinek kezébe" (Ellen G. White cikke, Bible Echo and Signs of the Times, 1892. augusztus 1.). Ekkor következett el, hogy teljesen a bűnösök kezébe, vagyis a gonosz erők hatalmába került. Számára ez volt a „sötétség hatalmának" (Lk 22:53, új prot. ford.) órája, amikor az Atya szeretetétől való teljes elszakadást kellett átélnie. Krisztus egyedül lépett a sötétség birodalmába, hogy egyszer és mindenkorra győzelmet arasson a gonosz felett. Az emberi testben megjelent Isten legyőzte Sátán birodalmát.

Hogyan írja le Lk 11:20-22 szakasza Jézusnak a sötétség erői feletti győzelmét?

Lukács elmondja: ekkor jött el a sötétség uralmának órája (Lk 22:53). Pál hozzáteszi, hogy Isten „megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata" (Kol 1:13-14). Krisztus belépett a sötétség birodalmába, elszenvedte, amit nekünk kellett volna. Azért tette ezt, hogy megszabadítson Sátán hatalma alól (ApCsel 26:18). Ott „lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, leleplezte őket, és a kereszt által diadalmaskodott rajtuk" (Kol 2:15, az angol fordítás alapján).

A nagy küzdelem napi harcai közepette milyen bátorítást találunk abban a tudatban, hogy Krisztus győzelmet aratott a sötétség erői felett? Mit jelent győzelme a számunkra? Hogyan fordíthatjuk ezt a javunkra az életünkben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: