A pohár: készséges engedelmesség

Olvassuk el Jézus Gecsemánéban elmondott imáját (Mt 26:39-42; Mk 14:35-36; Lk 22:40-44)! Mi a lényege? Milyen főbb elemeket találunk benne arra vonatkozólag, ahogy a rá váró dolgokhoz Jézus viszonyult?

A kertben Jézus a pohár hasonlatával utalt érzéseire. A Bibliában a pohár jelöli az Úrtól kapott áldásokat (Zsolt 16:5; 23:5), vagy a felkínált szabadítást (Zsolt 116:13). Gyakrabban használja Isten a bűn és a bűnösök feletti ítéletére (Zsolt 75:9). E pohárban van ellenségei elleni igazságos haragja, haragjának bora (Jer 25:15-16). Erre a pohárra utalt Jézus, amikor kérte az Atyát, ha lehetséges, vegye el tőle (Mt 26:39; Mk 14:36). Érezte a magányt – a tanítványoktól, de főképp az Istentől való elhagyatottságot. Kereste tanítványai társaságát és támogatását, de nem kapta meg. Majd pedig teljesen egyedül maradva, kérte az Atyát, ne hagyja el. Erre az isteni hallgatás sötétjéből ez a válasz érkezett: „Nincs más mód az ember megmentésére". Jézus önként belenyugodott az Atya akaratába.

Amikor a tömeg jött elfogni Jézust, Péter próbálta megvédeni. Hogyan világítanak rá Péterhez ekkor intézett szavai (Jn 18:11), hogy Krisztus kész szenvedni értünk?

Jézus meghalni jött erre a bolygóra: „Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért" (Mk 10:45). Isten lényéből eredően nem halhat meg, de azért, hogy elvegye bűneinket és az értük járó büntetést, emberré, teremtménnyé lett, a teremtményeknek pedig nincs önmagukban életük; meghalhatnak. A Gecsemáné kertben Jézus készen állt a halálra, arra, hogy lemondjon az életéről minden érdemtelen bűnösért.

Mikor vállaltunk utoljára tudatosan nagy szenvedést valaki másért, anélkül, hogy ebből személyes hasznunk származott volna? Mit tudhatunk meg önmagunkról válaszunk alapján? Feleletünk mit mond Jézusról?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: