TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Békéltetés: „A békéltetés jelenti minden akadály eltávolítását, ami az ember és Isten közt áll; a bűnös pedig ráébred, mit is jelent Isten megbocsátó szeretete. Krisztusnak a bűnössé lett emberiségért hozott áldozata árán Isten jogosan megbocsáthat minden bűnösnek, aki elfogadja Krisztus érdemeit. Krisztus az a csatorna, amelyen át a kegyelem, a szeretet és az igazságosság Isten szívéből a bűnösre áradhat" (Ellen G. White: Selected Messages. 1. köt. 396. old.).

Isten haragja: „Krisztus azért jött, hogy magára vegye Isten haragját, amelynek igazság szerint az emberre kellett volna zúdulnia. Mentsvárrá vált az emberek számára, s noha az ember valóban bűnös, Isten haragjára méltó volt, Krisztusba vetett hittel mégis odafuthat az Isten által kirendelt menedékbe, ahol biztonságot lel. A halál közepette ott az élet, ha az ember úgy dönt, elfogadja" (Ellen G. White cikke, Review and Herald, 1874. február 24.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A héten felsorolt képek közül melyik áll hozzánk a legközelebb? Miért? Beszéljünk az osztályban a különböző képekről, és választásunk indokairól!

2) Időzzünk el a békéltetés gondolatánál! Az emberek közötti békéltetés történeteiből mit tanulhatunk, ami segíthet jobban megérteni a megváltásnak ezt a hasonlatát?

3) Milyen szempontból mondhatjuk, hogy Isten szeretetét a kereszt mutatja be legjobban? Milyen vigaszt találunk a keresztnél Isten természetével kapcsolatban, ami erőt adhat a nehéz időkben?

4) Isten bűn elleni haragját nem lehetett csak úgy kikapcsolni; mit árul ez el a bűn természetéről? Más szóval, miért nem felejtette el egyszerűen Isten a bűnt, miért kellett kitöltenie haragját miatta?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Biblia különböző képek által akar segítségünkre lenni, hogy megértsük Krisztus halálának jelentőségét. A megváltás azt mutatja, hogy halála megszabadít a bűn hatalmától; helyreállítja békés kapcsolatunkat Istennel; lázadásunkat legyőzi, és így megbékéltet. Isten ártatlannak nyilvánít majd a mennyei törvényszék előtt Krisztus halála által, mert Ő halt meg helyettünk. Isten a keresztnél így kiált: „Nézd, ennyire szeretlek!"


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: