Engesztelő áldozat

Olvassuk el Róm 3:25-26 verseit! Hogyan magyarázza el Pál, mit köszönhetünk Krisztus áldozatának?

Az áldozat szó jellegzetes használata rávilágít, hogy Krisztus halála nem szimbolikus, nem hasonlat, hanem kifejezi a történtek valóságát; Krisztus feláldozta magát értünk. Az ószövetségi áldozatok csak ennek az igazi és valóságos áldozatnak, Isten értünk vállalt tette lényegének felvillanó képei voltak.

Először is, Isten maga gondoskodott erről az áldozatról, hogy helyreállítsa vele való kapcsolatunkat (Róm 3:25). Amit mi nem tehettünk meg, Isten megtette Fia személyében. Másodszor, ez helyettesítő tett volt. Krisztus bűntelen volt, hiányosság nem találtatott benne, mégis Ő áldoztatott fel a bűnért (Róm 8:3; 2Kor 5:21). Felvitte bűneinket a fára, meghalt értünk és helyettünk (1Pt 2:21-24). Amikor magára vette bűneinket, megtisztított azoktól, és újra egységbe hozott az Úrral.

Harmadszor, Krisztus áldozata engesztelő áldozat abban az értelemben, hogy felszabadított Isten haragja alól. A római levelében Pál azután beszél Krisztus áldozatáról, miután kifejtette, hogy a világ a bűn uralma és a törvény szempontjából Isten ítélete alatt állt (Róma 1–3). Isten haragja máris megmutatkozott az emberi igazságtalanság és ferdültségek ellen. Krisztus áldozata által megszabadultunk haragjától, és Isten szeretete elért hozzánk a megváltásban. Az engesztelés nem azt jelenti, hogy Krisztus meggyőzte az Atyát: mégis szeressen minket. Azt jelenti: Krisztus áldozata lehetővé tette, hogy Isten szeretete elérjen minket. Krisztus szenvedte el Isten bűnnel szembeni haragját, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni azt. Következésképpen a kereszt nemcsak az a hely, ahol Isten szeretete megmutatkozott, hanem az is, ahol a bűnnel szembeni haragja megnyilvánult.

Negyedszer, Krisztus áldozata kifejezi, megvalósítja Isten akaratát, hogy megmentsen minket, és megadja hozzá a törvényes alapot. Üdvözítésünk és megbékéltetésünk nem lett volna lehetséges Krisztus áldozati vére nélkül (ApCsel 20:28; Kol 1:20; Jel 5:9). Csakis az egyetlen és egyedülálló áldozat kereszthalála által igazíthatja meg Isten azokat, akik hisznek Krisztusban (Róm 5:9). Amikor Isten elítélte a bűnt Krisztusban, bemutatta: igazságos akkor is, amikor megigazítja a Krisztusban hívőket (Róm 3:26).


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: