Megigazítás

A megigazítás alapjában véve egy jogi kifejezés, ami annak az embernek a felmentését jelenti, akit valamilyen bűntettel megvádoltak, de a bíróság ártatlannak találta. Ezt a fogalmat is használja az Újszövetség arra, hogy a kereszt jelentőségét feltárja.

Miért állítja szembe Pál a hit általi megigazulást a törvénynek való engedelmességgel? Hogyan segít ez jobban megérteni a megigazulást? (Róm 3:19-24)

Néhány pont kiemelhető e versekből: először is, a törvényes eljárás képe arra utal, hogy valaki megvádolta az embereket egy bizonyos bűnnel. Ebben az esetben az emberek ellen felhozott vád beigazolódott; vagyis mind a törvény ítélete alá estek (Róma 2).

Másodszor, Isten gondoskodott kiútról az emberek reménytelen helyzetéből. „Most pedig", Krisztus eljövetelével, „a törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága", vagyis nem a törvénynek való engedelmességünk a döntő, „amelyről tanúbizonyságot tesznek", vagy amit kinyilatkoztatnak (Róm 3:21). Pál elmagyarázza, hogy „Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által" jut el „mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek" (22. vers). Az igazság itt nemcsak az isteni felmentő ítélet kihirdetését jelöli, hanem főként azt, hogy hit által részt veszünk Isten Krisztusban végrehajtott megmentő tettében.

Harmadszor, a megigazítás ugyanúgy szólt a zsidóknak, mint a pogányoknak (22. és 29. vers). Isten nem tesz különbséget a népek között: mindannyian bűnösök és mind megigazulhatnak „ingyen az ő kegyelméből" (24. vers). Ezért tehát az emberek reménytelen helyzetének megoldása a megigazítás, amelyben hit által részesül minden hívő. A megváltás ajándéka mellett befogadhatjuk még a Szentlelket, aki képessé tesz arra, hogy új életet éljünk (Gal 3:2-3; Róm 6:4).

Negyedszer, Isten döntése Krisztus megváltó munkája által igazolható. Itt két kép összekapcsolódását látjuk, a megváltásét és a megigazításét, amelyek bemutatják Isten döntését, és törvényes alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy megigazítsa azokat, akik elfogadják Krisztus igazságát (Róm 4:3-6). Isten megteheti azt is, ami elképzelhetetlen volt, mert Krisztus elvette bűneinket és helyettünk meghalt (2Kor 5:21).

Olvassuk el újra Róm 3:19-24 verseit! Alkalmazzuk ezt az üzenetet saját magunkra! Mit emelhetünk ki belőle most, ami segíthet megérteni, hogyan élhetünk békében Istennel?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: