Megváltás

Olvassuk el Mk 10:45; Gal 3:13; Ef 1:7 és 1Pt 1:18-19 verseit! Hogyan érthetjük meg jobban e versekből a „megváltás" gondolatát?

A megváltás azt jelenti: váltságdíj megfizetésével való kiszabadítás a rabszolgaság mélységéből; ezt a képet használja az Újszövetség Krisztus halálának bemutatására. E gondolatmenet szerint az egész világ a bűn rabja lett, és a törvény volt az őr (Gal 3:22-23). A bűn szolgáiként az emberek az örök halál felé tartottak (Róm 6:6, 23). Az adósságot csak saját életük árán fizethették volna meg. Ám jött Krisztus, és kifizette megváltásunk árát, elérhetővé téve az életet mindenkinek, aki hisz benne. Így a hívő emberek „jóllehet a bűn szolgái" voltak, megszabadultak „a bűn alól, az igazságnak szolgáivá" lettek (Róm 6:17-18).

Krisztus „a törvény átkától" is megszabadított (Gal 3:13). A törvény átka az volt, hogy a törvény igényt tartott azoknak az életére, akik megszegték azt (10. vers). Maga a törvény nem menthet meg a halálos ítélettől, mert nem adhatja vissza az életet (21. vers); egyszerűen csak megállapította a bűnös halálának jogos alapját. Akkor nyilatkoztatta ki a megoldást az Úr, amikor „kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot" (Gal 4:4-5).

Krisztus ugyanakkor „önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt" (Tit 2:14). Így a megváltásba beletartozik a megszentelődés folyamata, életünk megtisztítása is. Ez abból indul ki, hogy Krisztus a kereszten megfizette adósságunkat, bocsánatot adott bűneinkre (Ef 1:7), és a megigazulás ajándékát adta (Róm 3:24). Más szóval, Krisztus ajándéka (bűneink megbocsátása) által megszabadultunk bűnünk kárhoztatása alól, Krisztusba vetett hit által megigazíttatunk.

Isten nem hagyhatta figyelmen kívül a bűnt, úgy téve, mintha nem is létezne. Saját erkölcsi kívánalmainak eleget tett azzal, hogy Ő maga fizette meg a váltságot. Visszavásárolta az emberiség és az egész bolygó jogát az élethez. Akár elismerik az emberek, akár nem, mi mind Istenéi vagyunk.

Olvassuk el 1Kor 6:20 versét! Milyen hatása legyen az életünkre Krisztus vére által történt megváltásunknak? Milyen értéke van az ajándéknak, ha nem fogadja el, akinek felkínálják?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: