TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mivel Sátán a bűn szerzője, és közvetlen felbujtó minden bűnre, amelyek Isten Fiának halálát okozták, az igazság úgy kívánja, hogy Sátán szenvedje el a végső büntetést. Krisztus műve, szolgálata az emberek megváltásáért és a világegyetem bűntől való megtisztítása, a bűnnek a mennyei szentélyből való eltávolításával záródik majd le. Ezek a bűnök Sátánra helyeződnek rá, aki elhordozza a végső büntetést. A jelképes szolgálatban a templomi szolgálat évenkénti sorozata a szentély megtisztításával és a kecskebak fején a bűnök megvallásával záródott le" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 315. old.).

„A vér és az élet szótári párként társul egymással, és ezért párhuzamos értelműnek számítanak… a héber nyelvben. E közeli kapcsolat miatt a vért az élet forrásának tekintik, és mert a vér maga az élet (1Móz 9:4; 5Móz 12:23), engesztelést szerezhet az életért. Mivel egy teremtmény élete a vérében van, a vér engesztelés az életért. Egy életet feláldoznak egy másikért. A helyettesítő vérének kiontása az oltáron engesztelést szerez, hiszen az ártatlan áldozat vérét adta a vétkező életéért" (Mark F. Rooker, The New American Commentary: Leviticus. Nashville, Tenn., 2000, Broadman & Holman. 236. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nézzük át újra az engesztelés és a megtisztítás folyamatát a korai szentélyszolgálatban, és hasonlítsuk össze, a valóságban hogyan pusztítja el Krisztus a bűneinket, anélkül, hogy minket magunkat is elpusztítana!

2) Sokan nehezen értik meg, miért kellett ártatlan állatoknak meghalniuk azért, hogy rámutassanak a bűnre. Milyen fontos tanulságot vonhatunk le az állatok halálából? Mire figyelmeztessen ez a bűn természetével kapcsolatban?

3) Egész héten a bűntől való „megtisztításról" beszélgettünk. Mit jelent ez a gyakorlatban annak az életében, aki Krisztus vérének érdemét kéri (1Jn 1:7)? Mit jelent a bűntől való megtisztulás?

4) Beszéljük meg a szombatiskolai osztályban a hétfői utolsó kérdésre adott válaszainkat! Egyénileg és közösségileg is hogyan tehetünk eleget jobban „papi" szerepünknek?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az engesztelés napja volt az izraeliták naponkénti bűntől való megtisztulásának a betetőzése. Arra az időre mutatott előre, amikor Krisztus áldozati halálának megtisztító ereje működésbe lép az ítélet munkájában.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: