Az engesztelés napja – I.

Az engesztelés napjának rituáléja bemutatta a bűn problémájának végső megoldását, a megváltási terv végrehajtását, ahogy azt a napi szolgálatban megtapasztalták. Az egész szent sátrat meg kellett tisztítani, a szentélyt és a szentek szentjét. Tisztításra volt szükség „Izráel fiainak a tisztátalansága miatt és minden vétkes hitszegése miatt" (3Móz 16:16, új prot. ford.). Ezek a bűnök az isteni lakhelyre kerültek át, amikor a bűnbánó bűnösök odavitték áldozataikat. A szent sátor az engesztelés napján visszanyerte eredeti tisztaságát és szentségét. Évente egyszer ezen a napon a világnak egy kis része mentes lett a bűntől és a tisztátalanságtól, mint az Éden kertje. Az év végén ünnepelt „visszatérés" az Édenbe az új kezdet lehetőségét adta Izráel népének, és a kozmikus méretű új kezdetre mutatott előre (vö. Dán 8:14).

Olvassuk el 3Móz 16:16-17, 21, 30, 33-34 verseit! Milyen különleges hangsúlyt találhatunk e versekben? Kinek a bűnei kerültek sorra azon a napon, szemben a mindennapi szertartással (3Móz 1:1-4)?

A szöveg utal a megtisztítás mindenre kiterjedő voltára, hiszen minden ember minden bűnére vonatkozott. A közösség egészét érintő tett volt, egységként kezelve Izráelt. Ekkor volt az, hogy az adott évre Isten végleg elrendezte Izráelben a bűn problémáját – előrevetítve azt, amikor az idők végén végleg leszámol a bűnnel (Zsid 9:28).

Mit várt el Isten a népétől azon a napon (3Móz 23:26-31)?

Noha közösségi, az egész nemzetet érintő esemény volt az engesztelés napja, külön-külön, minden egyes embernek megvolt a szerepe abban, hogy maradéktalanul átadja magát az Úrnak. Akik nem pihentek meg az Úrban, és nem alázkodtak meg előtte, azokat „ki kell irtani népe közül" (3Móz 23:29, új prot. ford.). Ha mégoly keményen is hangzik, ennek az volt a lényege, hogy kiemelje a megváltás munkájának fontosságát. Többek között ez a szakasz arra késztet, hogy az ember állhatatosan járjon Istennel.

Hogyan kell egy bizonyos értelemben naponta „megsanyargatnunk" önmagunkat? Mit jelent ez? Lásd Mt 16:24-25; Róm 6:1-13; Zsid 12:4!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: