Örök terv

A bűneset után Isten nem volt köteles megmenteni minket. Mégis vállalkozott rá. E döntése – amiért rendkívül drága árat kellett fizetnie – nem utólag felötlött gondolat volt.

Olvassuk el Ef 1:4; Kol 1:26-27; 2Tim 1:8-9 és Tit 1:2 verseit! Mit mondanak ezek a versek a megváltási terv megalkotásának idejéről?

Az Újszövetség számos dolgot felfed Isten titkáról. Először is, már „a világ teremtése előtt" (Ef 1:4) megfogalmazódott. Ez arra utal, hogy Isten már jóval az emberek bűnbeesése előtt tervet kovácsolt a baj orvoslására.

Másodszor, ez az isteni titok „örök idők és nemzedékek óta rejtve volt" (Kol 1:26, új prot. ford.). Nemcsak a terv állt már jó előre készen, de Isten azt is elrendelte, hogy egy meghatározott pillanatban kell működésbe lépnie. Terve tehát korszakokon át rejtve maradt a Szentháromság körében.

Harmadszor, a titok kifejezetten Krisztussal áll kapcsolatban (Kol 1:27). Ez Krisztus személyének, hivatásának, halálának, feltámadásának és a bűnös emberiségért való közbenjárásának titkára utal. Alapjaiban véve ez a Krisztusban való megváltás jó híre, a keresztény evangélium (Ef 6:19).

Negyedszer, e titkot inkább így lehet pontosabban meghatározni: Isten célja, „hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak" (Ef 1:10). Istennek az a terve, hogy Krisztusban és az Ő személye által helyreállítja a bűn által lerombolt kozmikus harmóniát. E folyamat eredményessége a pogányoknak és zsidóknak az egyházban létrejött egységében is megmutatkozik (Ef 3:6).

Ötödször, a titok, amely még a világ teremtése előtt fogalmazódott meg a Szentháromságban, már ismertté lett Krisztusnak az emberi történelembe való belépésével.

Már a világ teremtése előtt az volt Isten célja, hogy megmentse a világot, mindegyikünket beleértve. Milyen reményt meríthetünk abból a csodálatos igazságból, hogy Isten már létezésünk előtt tervet készített megmentésünkre?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: