Az engesztelés és Isten kezdeményezése

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 3:19-22; 5:6-8, 20-21; Efézus 1:4;

Kolossé 1:26-27; 2Timóteus 1:8-9; Titusz 1:2

„Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak" (Ef 1:9-10).

KULCSGONDOLAT: Isten számított a bűnesetre, és már jóval azelőtt tervet kovácsolt a bűn problémájának megoldására, hogy az jelentkezett volna.

Isten az embereknek erkölcsi szabadságot adott – valamit, amit egyetlen más földi teremtményben sem találunk meg. Attól kezdve, hogy megkapták a szabadságot, az övék maradt, és nem is vehette volna el tőlük a természetükre és lényükre gyakorolt radikális változtatások nélkül. Élhettek szabadságukkal úgy, hogy kedvezően fogadják, szeretettel, hálával és hűségesen engedelmeskednek neki; de szabadságukban állt vissza is utasítani az élet ajándékát, és nem engedelmeskedni az Úrnak. (Elvégre, ha nem lett volna lehetőségük az engedetlenségre, nem is lettek volna igazán szabadok.)

Isten – előre látva az engedetlenség iszonyatos lehetőségét – ennek megfelelően cselekedett. Tehát a megváltási terv gondolata már jóval azelőtt megfogant Isten elméjében, hogy megteremtette az embereket, és a bűn és a gonosz valóban megjelent. E terv középpontjában Jézus Krisztus személye és munkája állt.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: