A bűn rabszolgái

Mit tesz a bűn a bűnösökkel (2Pt 2:19; Róm 6:16)?

Pál gyakran megszemélyesíti a bűnt, zsarnokként utal rá, hogy bemutassa pusztító hatalmát. „…egy ember által jött be a világba a bűn" (Róm 5:12); a halálban uralkodik az emberek fölött (Róm 5:21; 6:12), becsapja őket (Róm 7:11), bennük lakozik (vö. 17. vers), szolgaságban tartja őket (Róm 6:20) és halált hoz rájuk (Róm 7:13). Ádám és Éva bűne egyedülálló volt abban az értelemben, hogy megrontó ereje alá vetett mindent. Sátán lett e világ fejedelme (Jn 12:31; 14:30). Miközben Ádám és Éva a függetlenséget kereste, Isten uralma helyett Sátán szolgaságba döntő és megrontó uralmát választotta. A bűn egyetemes hatalommá vált, amit saját erőből az emberek képtelenek voltak elkerülni (Róm 5:12).

Milyen az emberek helyzete a bűn uralma alatt (Róm 3:9-18)?

Pál azt is tanítja, hogy Ádám és Éva bukása a természet világát is a bűn hatalma alá vonta: „Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette" (Róm 8:20). A bűn romboló és megrontó hatalma elérte Isten teremtését ezen a bolygón. Az „alá vettetett" kifejezés azt jelzi, hogy a természet olyan erő uralma alá került, ami megfosztotta valódi szépségétől és értékétől. Ez nem a saját tetteinek következménye volt, hanem valami másé: a bűn megjelenéséé (Róm 5:12). A természet most „hiábavalóság alá vettetett". A hiábavalóság szó itt a céltalanságra és az ürességre utal. Ef 4:17 versében a hiábavalóság szót nem a természetre vonatkoztatja az apostol, hanem emberekre, akik nem Krisztusban vannak, és „az ő elméjöknek hiábavalóságában" élnek.

A lényeg, hogy a bűn miatt ugyanúgy megromlottak a természet viszonyai, mint az emberé. Arra volt szükség, hogy az emberi létezés körén és a természet világán kívül álló erő nyilatkozzon meg, ami képes megváltani az elbukott világot. Ez történt meg Krisztus által.

Próbáljuk meg elképzelni, milyen lenne a világ, ha nem bukott volna el! Mennyire lenne más? Mennyire volna más az életünk? Miről árulkodik ez a különbség a bűn pusztító hatalmának nagyságával kapcsolatban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: