A bűn és Isten törvénye

A törvény a Törvényadó jellemének és akaratának a kifejeződése. A zsoltáros azt írja: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van" (Zsolt 40:9, új prot. ford.). Isten akarata egészen áthatotta a zsoltárost, és jellemének részévé vált. Más szóval, ha alávetjük magunkat a törvényben kifejezett isteni akaratnak, Isten jellemének részesei lehetünk.

Hogyan segítenek a következő versek megérteni az Isten szeretete és törvénye közötti kapcsolatot? Mt 22:37-40; Jn 3:16; 14:15, 21; 1Jn 5:3

Amikor János azt írta: „az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik" (1Jn 3:8), ezzel azt fejezte ki, hogy Sátán fellázadt a mennyben Isten szerető akarata ellen. A szeretetből fakadó engedelmességgel szembeállítja a törvénytelenséget (1Jn 3:4). A törvénytelenség (anomia) szó a lázadó ember szívében mélyen gyökerező viselkedésmódra utal. Kifejezi, hogy káosz és anarchia lép az isteni törvénynek és mindannak a helyére, amit Isten jelleme megtestesít. Az egész világegyetemre kiterjedő harc Isten ellen indult. Pál úgy mutatja be a végidők eszkatologikus antikrisztusát, mint aki „a bűn embere" (2Thessz 2:3), és így utal a bűn jelenségére: „a törvényszegés titkos bűne" (7. vers).

Olvassuk el újra Isten Ádámnak adott parancsát és Sátán Évához intézett szavait (1Móz 2:16-17; 3:4-5)! Mi történt itt?

1Móz 2:17 verse világosan mutatja Isten Ádám és Éva iránti szeretetét, és mély vágyát, hogy örökké élvezze a társaságukat. Nyilvánvalóan nem akarta, hogy megismerjék a halált, ugyan mi másért figyelmeztette őket ennek lehetőségére? A szabadnak teremtett Ádámnak és Évának bizonyságát kellett adnia, hogy a Teremtővel akarják élvezni az örökkévalóságot. Az isteni parancsnak való engedelmesség bemutathatta volna, hogy szabad akaratukból élvezik az örök életet az Úrral. Sátán ezzel az egyértelműen kinyilatkoztatott isteni akarattal helyezkedett szembe, azt támadta, Istentől való teljes „függetlenséget" ajánlva helyette. Lényegében ez volt a programja a mennyben: függetlenség az isteni parancstól, öntörvényűség, úgy, hogy senkinek ne tartozzon számadással.

Milyen körmönfont módokon próbál Sátán minket is rávenni arra, hogy Istentől függetlennek képzeljük magunkat? Hogyan védekezhetünk e halálos csalás ellen?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: