Biztonságos „régi ösvény"

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek!" (Jer 6:16)

„Sehol nincs biztonság. Sátán nagy erővel szállt le, hogy a hamisság minden csalárdságával munkálkodjon a kárhozatra jutókban. Akik nem Krisztus lábnyomában járnak, másik vezért fognak követni. Addig hallgatnak idegen hangokat, míg végül nem ismerik fel az Igazi Pásztor hangját. Lépésről lépésre mind kevésbé hallják meg a figyelmeztetéseket, a feddéseket és a tanácsokat. Emberi bölcsesség lépett be, emberi képzeletet követnek. Jobbára az emberi erőfeszítésre és módszerekre támaszkodnak, és észre sem veszik, míg a végén egészen megelégednek a saját bölcsességükkel, saját találmányaikkal, és eltelnek a saját tetteikkel.

Merítsünk mélyen az igazság forrásából, és alaposan tanulmányozzuk az Igét, mert az Úr a Szentlélek által az igazság szavait a szívünkbe vési, hogy egyszerűen és szenvedéllyel szólhassuk a drága Igét. 'Örüljetek az Úrban mindenkor', mert minden gyarlóságunkkal, gyengeségünkkel együtt mindig örömmel fogad, és gyermekének mond. Bízzunk tehát benne. Rendezett életünkkel és hívőhöz illő beszédünkkel dicsérjük Megváltó Krisztusunk tanítását. 'A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok (azaz ne aggodalmaskodjunk túlzottan), hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.' Milyen nagy kiváltságban részesültünk mindannyian, hogy bízhatunk Jézusban és mindent elmondhatunk neki! 'És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban' (Fil 4:4-7).

Higgyünk Istenben! Bármilyen vihar tör is ránk időnként, ha Jézusra tekintünk, hitünk kezdőjére és befejezőjére, benne egésszé válunk. Maradjunk meg a régi utakon, még ha mások vissza is fordulnak! Gyökerezzünk meg, alapozódjunk meg és épüljünk fel a legszentebb hitben; legyünk élő levelek, amelyeket az emberek megismernek és elolvasnak" (Ellen G. White: That I May Know Him. 212. old.)!

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: