Isten és ember szeretete

„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből… és… Szeresd felebarátodat, mint magadat" (Mt 22:37-39).

„A kegyelem egész munkája a szeretet, az önmegtagadás, az önfeláldozó erőfeszítés folyamatos szolgálata. Krisztusból földi tartózkodásának minden órájában Isten szeretetének kiapadhatatlan folyamai áradtak. Akit Isten Lelke hat át, az úgy szeret, mint Ő. A Krisztust mozgató erő fogja őt is hajtani az emberi kapcsolataiban.

Ez a szeretet tanítványságuk bizonyítéka… Ha az embereket nem kényszer vagy önző érdek köti össze, hanem a szeretet, akkor olyan hatásnak a működéséről tesznek bizonyságot, ami minden emberi befolyás felett áll. Ahol ez az egység létrejön, az bizonyítja, hogy Isten képe kezd helyreállni az emberek között, ott új életelvet plántáltak el. Azt mutatja, hogy az isteni természetben van erő ellenállni a gonoszság természetfeletti képviselőinek, és Isten kegyelme legyűri az ember szívében természet szerint lakozó önzést.

Amikor az énünk Krisztussal összekapcsolódik, természetes módon tör fel bennünk a szeretet. Akkor érhetjük el a keresztény jellem tökéletességét, ha szüntelen bennünk van a vágy, hogy mások áldására éljünk; amikor a menny napsugara tölti meg a szívet, és ez a tekinteten is meglátszik.

Lehetetlen, hogy hiányozzon a szeretet abból a szívből, amelyben Krisztus lakozik! Ha szeretjük Krisztust azért, mert Ő előbb szeretett minket, mindenkit szeretni fogunk, akiért Krisztus meghalt. Nem léphetünk kapcsolatba az Istenséggel anélkül, hogy kapcsolatot tartanánk az emberiséggel, mert a világegyetem trónusán ülő személyében az isteni és az emberi természet ötvöződött. Ha Krisztussal állunk kapcsolatban, a szeretet aranyláncaival kötődünk embertársainkhoz is. Akkor pedig Krisztus együttérzése és könyörülete mutatkozik meg az életünkben… Olyan természetes lesz számunkra, hogy segítsünk a szükségben lévőkön és szenvedőkön, mint amilyen Krisztusnak volt, amikor szertejárt, jót cselekedve.

Isten törvénye megkívánja, hogy az ember mindenekfelett szeresse Istent, a többi embert meg úgy, mint önmagát. Akkor jutunk teljességre Krisztusban, ha az Úr Jézus Krisztus kegyelme által ez tökéletesen megvalósul" (Ellen G. White: Amazing Grace. 144. old.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: