Az engesztelés és Krisztus keresztje

Rodríguez, Ángel Manuel

Tartalom

Az engesztelésről szóló tanítás
I. Isten természete: az engesztelés alapja
Isten természete: az engesztelés alapja
Örökkévaló Isten
Szerető Isten
Teremtő Isten
Szent isten
Mindentudó Isten
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az igazság hatása
II. Kozmikus válság: Isten rendjének megbontása
Kozmikus válság: Isten rendjének megbontása
A bűn eredete
Támadás Isten ellen
A bűn és Isten törvénye
A bűn, mint lázadás Isten kormányzása ellen
Háború a mennyben
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gerzsenyi Sándor: Ha megkérdezik…
III. A bűnbeesés
A bűnbeesés
Lázadás a kertben
A bűn rabszolgái
Lelki halál
Fizikai és örök halál
Isten válasza az ember bűnére
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Illés példája
IV. Az engesztelés és Isten kezdeményezése
Az engesztelés és Isten kezdeményezése
Isten szeretetének titka
Isten kegyelmének titka
Örök terv
A kereszt útja
Isten Jézusban mutatta meg tervét
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gerzsenyi Sándor: Még magasabbra!
V. Az engesztelés bejelentése
Az engesztelés bejelentése
Ádámnak és Évának tett ígéret
„Ábrahám látta az én napomat"
Mózes és a megváltás kinyilatkoztatása
Az Úr Szolgája
Az engesztelés Dániel könyvében
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Király szolgái
VI. Az engesztelés – jelképekben I.
Az engesztelés – jelképekben I.
Az engesztelés és az állatáldozatok
Bűn és tisztátalanság
Az áldozatok
A bűn és a tisztátalanság eltávolítása
Egyéb áldozatok
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gerzsenyi Sándor: Légy bátor és erős!
VII. Az engesztelés – jelképekben II.
Az engesztelés – jelképekben II.
A szentély és az engesztelés
A papi munka és az engesztelés
Az engesztelés napja – I.
Az engesztelés napja – II.
Mi az engesztelés?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VIII. Asszonytól született – az engesztelés és a testet öltés
Asszonytól született – az engesztelés és a testet öltés
Krisztus testet öltésének titka
Isten és ember újra együtt
Jézus keresztsége
Jézus megkísértése
A gyógyítás szolgálata
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gerzsenyi Sándor: Harmónia
IX. A megváltás hasonlatai
A megváltás hasonlatai
Megváltás
Békéltetés
Megigazítás
Engesztelő áldozat
Isten szeretetének bemutatása
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Biztonságos „régi ösvény"
X. Engesztelés a kereszten
Engesztelés a kereszten
Gyötrelem: útban a Gecsemáné felé
A pohár: készséges engedelmesség
Sötétség: az ellenség kezében
A kiáltás: a titok fürkészése
Elvégeztetett: a halálból az életbe
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Balog Miklós: Visszasugárzik-e?
XI. Krisztus engesztelő áldozatának áldásai
Krisztus engesztelő áldozatának áldásai
Feltámadás és mennybemenetel
Krisztus közbenjárása és az engesztelés
Krisztus közbenjárása a mennyei szentélyben
Krisztus közbenjárása és az élet fenntartása
Krisztus közbenjárása és a Szentlélek munkája
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gerzsenyi Sándor: Téli ima
XII. Egységben Krisztussal
Egységben Krisztussal
Az emberiség két csoportja
Új teremtés: az új emberi család
Egység Krisztussal
„Krisztusban"
Krisztusban: a Lélek és az egyház
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Balog Miklós: Ne bánkódj!
XIII. Az engesztelés és az egyetemes harmónia
Az engesztelés és az egyetemes harmónia
Egyetemes megtisztítás
Isten népének igazolása
A gonosz hatalmak és a gonoszok feletti ítélet
Kozmikus megbékélés
Isten szeretetének diadala
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Isten és ember szeretete
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: