Szivárvány a trónus körül

„…ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben… és a királyiszék körül szivárvány vala" (Jel 4:2-3).

„Az ígéret szivárványa, amely a magasságban lévő trónust övezi, örökkévaló bizonysága annak, hogy: 'úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen' (Jn 3:16). Azt mutatja be a világegyetemnek, hogy Isten soha nem hagyja el a gonoszság ellen küzdő népét. Erejéről és védelméről biztosít az Úr, amire számíthatunk mindaddig, amíg maga a trón fennáll.

A felhőben lévő szivárványt a nap és az eső együttes hatása hozza létre; a trónt övező szivárvány az irgalom és az igazság egyesített hatalmát jelképezi. Nem csupán az igazságot kell fenntartani, mert ez eltakarná a trón felett lévő ígéret szivárványának dicsőségét, és így az ember csak a törvény büntetését venné észre. Ahol nincs igazság, ott nincs büntetés, és ott nem állna meg rendületlenül Isten kormányzása sem.

Az igazság és kegyelem összekapcsolódása teszi teljessé a megváltást. Ennek a kettőnek az egyesítése késztet arra, hogy látva a világ Megváltóját és Jehova törvényét, így kiáltsunk fel: 'Kegyelmed naggyá tett engem' (2Sám 22:36). Tudjuk, hogy az evangélium tökéletes és teljes rendszer, amely feltárja Isten törvényének változtathatatlanságát… A kegyelem hív, hogy belépjünk a kapukon Isten városába. Az Igazság feláldoztatott, hogy minden engedelmes lénynek, mint a királyi család tagjainak, a mennyei Király gyermekeinek teljes körű előjogokat biztosítson.

Hittel tekintsünk a trónus körüli szivárványra, amely mögött ott van a megvallott bűnök felhője. Az ígéret szivárványa biztosíték minden alázatos, bűnbánó hívőnek, hogy élete egy Krisztussal, Krisztus pedig egy Istennel. Isten haragja nem sújtja azt, aki menedéket keres nála. Isten maga jelentette ki: 'meglátom a vért és elmegyek mellettetek'. 'Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről' (2Móz 12:13; 1Móz 9:16)" (Ellen G. White: God's Amazing Grace. 69. old.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: