Jézus csodája

Adams, Roy

Tartalom

A HALHATATLANSÁG REMÉNYE
I. Ki volt Jézus?
Ki volt Jézus?
Nem Keresztelő János (Máté 16:14)
Nem Illés vagy Jeremiás, és nem is más próféta
Nem csökkenő érdeklődés – 1.
Nem csökkenő érdeklődés – 2.
Messiás, Isten Fia (János 17:3)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A betlehemi kisgyermek
II. Jézus isteni lényének titka
Jézus isteni lényének titka
Jézus testet öltését megelőző létezésének jelentősége
Az Újszövetség bizonyságtétele
Látszólagos ellentmondások
Krisztus istensége
És ez még nem minden!
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TAMASKA GYULA: A KEVESET IS ÁLDD MEG, JÉZUSOM!
III. Az ember Jézus
Az ember Jézus
Nagy titok (1Timóteus 3:16)
Majd következett a küzdelem…
Emberi természetben (Galata 4:4)
Fájdalmainkat érezte (Zsidók 4:15-16)
Örök kötelék (1Timóteus 2:5)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ki nekem Jézus Krisztus? – 1
IV. Tanításainak bölcsessége
Tanításainak bölcsessége
A legnagyobb prédikáció
Mit tanított Jézus Istenről?
Tanítás a megbocsátásról
Mit tanított Jézus az alázatról?
Mit tanított Jézus a kegyelemről és a hitről?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ki nekem Jézus Krisztus? – 2
V. Jézus tetteinek csodája
Jézus tetteinek csodája
Ki ez az ember? (Máté 8:25-27)
Csodálatra méltó tettek
A tettek mögött meghúzódó indíték (Máté 4:23-25)
Új kor hajnala
A végső helyreállítás jele (Apostolok cselekedetei 3:19-21)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ki nekem Jézus Krisztus? – 3
VI. Döntésre késztető szavak
Döntésre késztető szavak
A házasságról és az önmegtartóztatásról
A megbocsátásról (Máté 18:21-22)
A gazdagságról és az adakozásról (Lukács 12:32-34)
A tökéletességről (Máté 5:48)
A családról (János 19:25-27)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
HERJECZKI GÉZA: NAPONKÉNT
VII. Zavarba ejtő tettek
Zavarba ejtő tettek
Szülők iránti tiszteletlenség?
Haragos megnyilvánulás?
Mások javainak tönkretétele?
Az üldözöttek elhanyagolása?
A megvetettek barátja
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: ELŐSZÖR A TEMPLOMBAN
VIII. Jézus lelki élete
Jézus lelki élete
A korai évek (Lukács 2:40)
Szolgálatának kezdete (Máté 4:4)
Jézus imaélete (Lukács 6:12)
Lelkes missziómunka (János 4:34)
Személyes hitéletünk (1János 2:6)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: A KISGYERMEK PÉLDÁJA
IX. Gyengéd szeretet
Gyengéd szeretet
A házasságtörésen kapott asszony (János 8:2-11)
Gyermekek (Máté 19:13-14)
Lázár és családja (János 11:5)
Jézus ellenségei (Máté 5:44)
Izráel népe (Máté 23:37)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: TESTVÉREK
X. Jézus halálának jelentősége
Jézus halálának jelentősége
Halálra született
Hogyan történt? (Máté 27:45-46)
Jézus halála árán – 1
Jézus halála árán – 2
A világegyetem biztonsága
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
STAFURA ERZSÉBET: VALLOMÁS
XI. A feltámadás ereje
A feltámadás ereje
A feltámadás története – 1 (Máté 27:62-66)
A feltámadás története – 2 (Lukács 24:36-39)
A feltámadás új mozgalmat indított el (Apostolok cselekedetei 3:14-16)
A bizonyságtétel hiteles alapja (Filippi 3:7-10)
Feltámadásunk biztosítéka (1Korinthus 15:20)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
CSIHA KÁLMÁN: BÉKESSÉG NÉKTEK!
XII. Krisztus főpapi szolgálata
Krisztus főpapi szolgálata
A földi szent sátor előképei (2Mózes 25:9, 40)
Minden előkép Jézusra mutatott
Nagy Főpapunk (Zsidók 7:25)
Mi mindent változtat meg Jézus főpapi szolgálata? – 1
Mi mindent változtat meg Jézus főpapi szolgálata? – 2
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gyermekdal
XIII. Királyunk és Barátunk visszajön
Királyunk és Barátunk visszajön
Várakozás a pitvarban (Zsidók 9:28)
A félelem szerepe
Más részről…
Mikor látjuk meg Jézust? – 1
Mikor látjuk meg Jézust? – 2
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Isten szeretetének diadala
2008. 2. negyedév

Jézus csodája

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: