A tanítványok élete

Évszázadokon át foglalkoztatta a keresztényeket, hogy mi is a tanítványság lényege, ám Jézus első követői számára ez ennél sokkal fontosabb kérdés volt. Tanítványnak lenni számukra azt jelentette, hogy az Úr Jézust követték. Alapjában véve e fogalom alatt olyan kapcsolatot értettek, amely átalakítja, felszabadítja és erővel tölti el az embert. Rendkívül fontos, hogy e szó számunkra is ugyanezt a jelentést hordozza.

Tanítvány az, aki Megváltójának fogadta el Jézus Krisztust, aki mindent megtesz azért, hogy Istennel való kapcsolata erősödjön, és a Szentlélek által igyekszik egész életét Jézus uralma alá vonni. A tanítványok elkötelezték magukat, hogy az egyház felelősségteljes tagjai lesznek, tevékenyen, következetesen részt vállalnak a missziómunkában, és engednek Isten Lelke belső késztetésének.

A tanítványság kérdését többféle szempontból is megközelíthetjük. Egyrészt vizsgálhatjuk a történelmi kor fényében, amelyben a Mester és tanítványai éltek, másrészt mérlegelhetjük a keresztényi élet sajátosságait figyelembe véve. Mindkét megközelítési mód szükséges ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a keresztény ember számára tanítványként élni.

A keresztény tanítvány minden más tanítványtól különbözik. Az I. században sok tanító lépett színre, akiket tisztelet övezett, és akik tanítványokat gyűjtöttek maguk köré. Az emberek csodálták tanítási stílusukat. A keresztény tanítvány azonban egészen más volt. Jézus példáját akarta követni. A tanítvány követő is, a keresztény tanítvány kifejezés tehát arra utal, hogy valaki Jézust, az ő példáját követi.

A tanítványság kérdését két szinten is figyelhetjük: egyrészt Jézus első tanítványait, másrészt az Úr későbbi követőit is vizsgálhatjuk.

Jézussal és tanítványaival kapcsolatban több kérdés is felvetődik. Milyen lehetett, amikor maga az Úr hívott el és tanított valakit? Mit érezhettek, akik saját szemükkel figyelték a Mester tetteit, és tanulhattak példájából?

Ma viszont sok szempontból lényegesebb kérdés: mit jelent tanítványként élni annyi évszázaddal azután, hogy Jézus a földön élt és tanított? Mivel jár, ha az ember Krisztus tanítványa a XXI. században? Mit jelent ez az Úr és első tanítványai korától olyannyira eltérő társadalomban élők számára?

E negyedévi bibliatanulmányunkban megvizsgáljuk, milyen kapcsolat volt Jézus és követői között. Utánajárunk, mi minden tartozott a tanítványság körébe, kit lehetett valóban tanítványnak tartani. Azt is megnézzük, hogyan válhat valakiből tanítvány, melyek e viszony főbb ismérvei. Jézus tanítványait összehasonlítjuk más tanítók követőivel. Végezetül olyan témaköröket is érintünk, hogy kiből lehet tanítvány, léteznek-e nemhez vagy nemzetiséghez kötött feltételek, milyen útmutatások vonatkoznak rá, és mit jelent tanítványként élni megpróbáltatások közepette. Egyszóval megnézzük, mi szükséges ahhoz, hogy tanítvánnyá válhassunk ma, hitünk szerint nem sokkal Jézus második eljövetele előtt.

A tanulmányt Bertram Melbourne írta, aki Jamaica szülötte. Az anyag megírásakor Washington D. C.-ben a Howard Egyetem Hittudományi Karának helyettes dékánja volt. Nős, három felnőtt gyermek édesapja.

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: