Küldetés és elhívás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 25:31-46; Márk 16:14-20;

Lukács 24:36-53; János 3:14-19; Róma 5:6-10; 1Korinthus 5:7;

15:3-4; Galata 1:4; 1Péter 2:22-25

„És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon" (Lk 24:46).

Adventistaként értjük, hogy a misszióparancsból nyert feladatunk nagyjából kapcsolódik A jelenések könyve 14. fejezetében szereplő hármas angyali üzenethez. Ennek az üzenetnek középpontjában az örökkévaló evangélium áll. Elsősorban és mindenek felett a hit általi megigazulás nagyszerű igazságát nyújtjuk a világnak.

„Sokan megkérdezték tőlem, hogy vajon a harmadik angyal üzenete a hit általi megigazulásról szól-e. Én azt válaszoltam, hogy az maga a harmadik angyal üzenete" (Ellen G. White cikke, Review and Herald, l890. április 1.). Ahogy Ellen G. White is írja, küldetésünk elsődleges célja a hit általi megigazulás hirdetése. Eszerint csak akkor üdvözülhetünk, ha Isten ránk, érdemtelen bűnösökre árasztja kegyelmét. Bármit is tegyünk, érdemtelenek maradunk rá.

Ezen a héten azt vizsgáljuk meg, mit mond az evangélium a ránk bízott feladattal kapcsolatban.

GONDOLKOZZUNK RAJTA! Milyen szerepet játszik a szeretetszolgálat Krisztus tanítványai életében? Milyen szerepe van a Szentírásnak abban, hogy megismerjük Jézus életét és halálának körülményeit? Mennyire fontos az evangélium segítsége, amikor az egyház az Úrtól kapott nagyszerű megbízásnak igyekszik eleget tenni?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 1. negyedév

Tanítványok

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: