Az antiókhiai gyülekezet

Az István megkövezését követő üldözés és Saulnak a megtérése utáni munkássága révén sok földre eljutott az evangélium, így a szíriai Antiókhiába is, ahol először hirdették szervezett formában a pogányoknak. Lukács szerint az Úr keze nyugodott e kezdeményezésen, és „nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén" (ApCsel 11:21). Ezért a jeruzsálemi gyülekezet vezetői elküldték Barnabást segítségül.

Megérkezése után Barnabás felkérte a tárzusi Sault, támogassa tanítványi küldetésében, aminek azután rendkívüli hatása lett a hívők közösségére. Nemcsak növekedésnek indult a gyülekezet, de az egymásról való gondoskodás, a sáfárság és a küldetéstudat is megerősödött.

Milyen probléma merült fel ApCsel 11:25-30 versei szerint? Mit tett ekkor a gyülekezet? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből mai missziónkkal kapcsolatban?

Figyeljük meg azt is, hogy amikor Pál és Barnabás Antiókhiába ment, egy egész évig „tanítottak nagy sokaságot". Mire következtethetünk ebből a tanítás szerepét illetően?

ApCsel 13:1-3 verseiből még több kiderül a korai egyház összetételéről. Tudjuk, hogy Barnabás ciprusi zsidó volt, Saul pedig tárzusi, szintén nem Izráelből való. Manaén jó barátja vagy fogadott testvére lehetett Heródes Antipásnak. Simeont Niger-nek hívták, ami latinul annyit tesz: „fekete". Lucius Észak-Afrikából, Cirénéből érkezett. A vezetők származása tehát igencsak eltérő volt, nemcsak zsidókat találunk közöttük.

E vezetők komolyan vették tanítványi küldetésüket. Böjtöltek és imádkoztak, és a Szentlélek épp itt jelentette ki akaratát a misszióval kapcsolatban. Sault és Barnabást bízták meg, hogy eljuttassák az evangéliumot „a földnek mind végső határáig", ApCsel 1:8 szavait beteljesítve. E versek fényében a küldetéstudat, a tanítás, az odaszentelődés és az elkötelezettség együttesen képezik a tanítványság alappilléreit.

Az emberi szükségletek a szolgálat és a bizonyságtétel lehetőségét nyújtják az egyháznak. Sokan szűkölködnek körülöttünk. Mennyire élünk a szolgálatra adódó alkalommal, bemutatva Jézust az embereknek?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 1. negyedév

Tanítványok

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: