A kananita asszony

Földi szolgálata során Jézus egyszer visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. Bizonyos értelemben el kellett hagynia a várost, mert közte és a zsidó vezető réteg között nőttön-nőtt a feszültség. E pogányok által lakott területen belépett egy házba, és nem akarta, hogy a nép erről tudomást szerezzen (Mk 7:24). Egy kananita asszony azonban hamarosan rátalált.

1. Miért szólította az asszony Jézust „Dávid fiá"-nak, ami a Messiásnak kijáró elnevezés volt? Ez alapján milyen mélyen ismerhette Jézust? 2. Hogyan fogadták a tanítványok az asszony megjelenését? Miért volt jellemző rájuk ez a viselkedés? 3. Milyen kéréssel fordult a nő Jézushoz? Milyen helyzetben volt? 4. Mi volt az, ami könnyen kiábrándíthatta volna, de mégsem ez történt?

Olvassuk el Mt 15:21-28 verseit, majd válaszoljunk a következő kérdésekre:

Gondoljunk bele: az asszony egy megvetett nép leánya volt, akik régtől fogva ellenséges viszonyban álltak Izráellel. Jézus először látszólag nem is vett tudomást róla, a tanítványok sem bizonyultak éppenséggel segítőkésznek, és az Úr első, hozzá intézett szavai sem biztatták, az asszony mégis szilárdan hitte, hogy Jézus az egyetlen reménye. Talán a kétségbeesés tette ennyire állhatatossá, ki tudja? Végeredményben azonban mind épp így Krisztustól függünk, akár elismerjük, akár nem.

Jézus ezzel az esettel igen nagy leckét adott tanítványainak. Az volt a célja, hogy megértesse velük, mennyire fontos a nem zsidó származásúak körében végzett munka is. Ennek szemléltetésére szándékosan mutatta be, hogy Ő egészen másképp viszonyul az emberekhez. A tizenkettőnek sokat kellett még tanulnia arról, hogy mit is jelent valójában tanítványnak lenni.

Gondoljunk ismét az asszonyra! Mit tanulhatunk viselkedéséből, tetteiből, szavaiból és hitéből, ami által mind jobb tanítvánnyá válhatunk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 1. negyedév

Tanítványok

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: