Samaritánusok körében

Olvassuk el a következő bibliaverseket! Ezek szerint hogyan viszonyul Isten a különböző fajokhoz, népekhez (Jn 1:3; ApCsel 10:28, 34-35; 17:26-28; Zsid 2:9)?

A Szentírás világosan fogalmaz: Krisztus teremtette az egész emberiséget, és a faji vagy nemzeti hovatartozástól függetlenül minden egyes emberért meghalt. Krisztus halálának egyetemességét elegendő bizonyítéknak kellene tekintenünk arra, hogy mennyire utálatos Isten előtt az előítélet.

Nem meglepő, hogy földi tartózkodása alatt Jézus a zsidókon kívül másoknak is szolgált. Pált nevezzük a pogányok apostolának, de Jézus is bizonyságot tett nekik, amíg testben élt.

Mi történik Lk 17:11-16 és Jn 4:39-42 verseiben? Miről van itt szó?

A múlt heti tanulmányunkban láthattuk: amikor Jézus a samaritánus asszony múltjáról minden lényeges dolgot elmondott, az a vizeskorsóit is hátrahagyva futott, hogy hívja a falubelieket, találkozzanak ők is a Mesterrel. Még azt is mondta nekik, hogy talán Ő a Messiás. A Szentírásból tudjuk, hogy szavai nyomán sokakban felébredt a hit. Amikor pedig találkoztak Jézussal, marasztalták, feltételezhetően azért, hogy tovább hallgathassák tanítását.

A tíz leprásról szóló történet (Lk 17:11-16) szintén Jézusnak a samaritánusok körében végzett munkáját írja le. Samaritánus volt a tizedik leprás, aki visszatért köszönetet mondani. Amikor hangosan dicsérte az Urat, kifejezte háláját. Jézus nem titkolta, hogy azért gyógyult meg, mert hitt benne. A „gyógyulás" szó görög megfelelője a „megváltás" fogalmát is magában hordozza. Ez az egybeesés mutat rá, hogy hite nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megmentette a samaritánust, akit Jézus is idegennek szólított. Noha tudta róla, hogy samaritánus, azaz idegen, nem akarta kirekeszteni, hanem megjutalmazta hitéért. Ezek a találkozások is mutatják, hogy Jézus nem a korabeli előítéletek szellemében bánt az emberekkel.

Egy dolog azt mondani, hogy nem szabad előítéletet dédelgetnünk másokkal szemben, de egészen más mentesnek lenni e romboló érzelmektől. Gyakorlatilag mit tehetünk, hogy megszabaduljunk az előítélet béklyóiból?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 1. negyedév

Tanítványok

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: