Tanítványok

Melbourne, Bertram

Tartalom

A tanítványok élete
I. A tanítványság fogalma
A tanítványság fogalma
A tanítványság fogalma a történelmi időkben és az egyes ember életében
Kit nevezünk tanítványnak?
Hogyan lesz valakiből tanítvány?
Krisztus követésének feltételei
A tanítványság lényege
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Isteni erő ígérete
II. Tanítványok – akkor és most
Tanítványok – akkor és most
Tanítványok a görögök korában
Zsidó tanítványok
Keresztelő János tanítványai
Jézus tanítványai
Mai tanítványok
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Árokszállási Jánosné: A tanítvány
III. Jézus tanítványokat hívott el
Jézus tanítványokat hívott el
Az első tanítványok
Az első tanítványok Máté és Márk evangéliumában
A tanítványok elhívása Lukács evangéliumában
Lévi Máté elhívása
Az elhívás
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ki lehet tanítvány?
IV. Tanítványok lehettek volna…
Tanítványok lehettek volna…
Az írástudó
Egy névtelen tanítvány
A gazdag ifjú
Nikodémus
A többség hangulata
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ifj. Hörömpő Gergely: Máté
V. Nők a tanítványok között
Nők a tanítványok között
„...Legyen nékem a te beszéded szerint"
Jézus női követői
„Ha csak ruháit illethetem is..."
Nyomasztó gondok
A samáriai asszony a kútnál
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gombos Andor: Bocsáss meg könnyen…
VI. A tanítványok származásbeli különbsége
A tanítványok származásbeli különbsége
Samaritánusok körében
Az istenfélők
A kananita asszony
Fülöp és az etióp komornyik
Az antiókhiai gyülekezet
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bulányi Kálmánné:
VII. Felkészülés a tanítványságra
Felkészülés a tanítványságra
A tanítványok kiválasztása
A Hegyi beszéd
A Hegyi beszéd (folytatás)
Útbaigazítás missziós küldetéshez
A hetven tanítvány kiküldése
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Közeli munkatársak
VIII. A tanítványok élete
A tanítványok élete
Az élet kenyere
A tanítványok és a gyermekek
Krisztus megdicsőülése
Prédikáció az Olajfák hegyén
Felvenni a keresztet
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bulányi Kálmánné: Tőled, Istenem
IX. A Mester követése
A Mester követése
Szolgálat és tanítványság
Jézus és a gutaütött
„Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak" (Mt 10:34-37; Lk 12:49-53).
Lelkünk értéke
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket"
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Új értékrend
X. A tanítványokra nehezedő nyomás
A tanítványokra nehezedő nyomás
A hatalom vágya
A kapzsiság
A „mennydörgés fiai"
A bűnbánó Péter
Aki meghátrál
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Roóz Magda: Kié vagyok?
XI. További tanulságok tanítványoknak
További tanulságok tanítványoknak
Tanítás a tengernél
Tanítás a tengernél (folytatás)
A farizeusok kovásza
A félelemmel kapcsolatos tanítások
Tanítványok és a bizonyságtevés
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Tóth Béla: A megbékélés útja
XII. Küldetés és elhívás
Küldetés és elhívás
Tanítványság a végidőben
A misszióparancs Márk evangéliumában
Tanítványság az evangélium tükrében
A tanítványok küldetése Lukács evangéliumában
„Ti vagytok ezeknek bizonyságai"
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bulányi Kálmánné: Téged, Istenem…
XIII. Tanítványság a gyakorlatban
Tanítványság a gyakorlatban
Együttérzés és megbocsátás
Kiközösítés és lenézés
MÁSSÁG és megkülönböztetés
Az egyház
Az imádság jelentősége
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A nehézségek szerepe
2008. 1. negyedév

Tanítványok

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: