Történetek a házasságról: Ószövetségi párkapcsolatok

Heinrich Heine a végrendeletében annak a férfiúnak ígérte birtokát, aki feleségül veszi özvegyét. Döntését azzal indokolta, hogy így legalább egy ember lesz, aki valóban meggyászolja halálát.

A bűn sokféle pusztítása közül valószínűleg a házasságra gyakorolt hatása az egyik legszörnyűbb. A Szentírás és Ellen White nagyszerű gondolatai alapján leszűrhetjük, hogy Isten a házasságot az emberi élet egyik legnemesebb, legnagyobb kincséül szánta. Azt tervezte az Úr, hogy emberi mivoltunk máshoz nem fogható módon mutatkozik meg e kapcsolatban. Mintha nem halmozta volna el addig is gyermekeit mindennel, amikor teremtő szavával létrehozta a földet! Szeretetből még többet adott, azt, amit az áldások közül talán a legnagyobbnak szánt – a házasságot.

A tiltott gyümölcs első falatja után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet, majd egyre csak rosszabb lett. Már közvetlenül az első emberpár ballépését követően kitűnik a Biblia beszámolójából, hogyan hatott a bűn kettejük viszonyára. „És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; fügefalevelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak" (1Móz 3:7). Attól kezdve egészen más lett férfi és nő, férj és feleség kapcsolata.

Ami az öröm, a szabadság és a beteljesedés forrása lehetne, abból gyakorta baj, elnyomás és kétségbeesés fakad. Persze nem mindig van ez így (sok esetben a házasság valóban a lelki és fizikai egység csodálatos kifejeződése, hozzájárul az emberi élet kiteljesedéséhez), mégis túl sok a rossz példa.

E negyedévben az Ószövetség korában élt házaspárok életét nézzük meg közelebbről. Célunk elsősorban nem a házasság elveinek vizsgálata, inkább e történetekből kiindulva igyekszünk levonni a tanulságot különféle kérdésekből. Fontolgatjuk többek között a hit, a cselekedetek, az engedelmesség, a remény, a bizalom és a szeretet szerepét azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent az Úr követőjeként élni a bűnös világban.

A házasság szerepe meghatározó az ember életében. E kapcsolat képezi a család alapját, és amikor meglátjuk a napvilágot, (a legtöbben) a családi kör védelmét élvezzük. A házassággal a Biblia gyakran különféle lelki vonatkozású igazságokat jelképez, ezért is olyan jó kiindulópont ez a témakör vizsgálódásunkhoz.

Természetesen nem mindenki él házasságban. A Biblia hősei közül többen nem léptek házasságra, mint pl. Dániel, Keresztelő János vagy Jézus sem. Valószínűleg egy egész negyedév során foglalkozhatnánk azokkal a bibliai szereplőkkel is, akik egyedül éltek. Az itt felsorolt párok történetében azonban olyan elvekkel találkozunk, amelyek a mai házasok és egyedülállók életében is megfigyelhetők.

A következő néhány hónapban azt kutatjuk tehát, milyen is volt pl. Ádám és Éva, Ábrahám és Sára, Ruth és Boáz, Aháb és Jezábel és a többiek viszonya. Igyekszünk Isten Igéjéből felszínre hozni olyan gyakorlati igazságokat, amelyeket mi is kamatoztathatunk úgy az egymással, mint az Úrral való napi kapcsolatunkban. „Mert amint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni" (Ézs 62:5).

Negyedévi tanulmányunk szerzői már hosszú évek óta boldog házasságban élnek. Gordon Christo a Dél-Ázsiai Divízió felsőoktatási intézményeit összefogó testület igazgatója. Felesége, Rosenita a Divízió irodájában dolgozik. Két felnőtt gyermekük van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: