A Biblia üzenete a ma emberének

Kuntaraf, Jonathan Oey
Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey

Tartalom

A Biblia üzenete a ma emberének
I. Mennyei üzenet
Mennyei üzenet
AZ EMBERT KERESŐ ISTEN
ISTEN ÉS A PRÓFÉTÁK
JÉZUS KRISZTUSBAN ADOTT KINYILATKOZTATÁS
ISTEN MA IS SZÓL
ISTEN SZÓL A BIBLIA ÁLTAL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség" (Példabeszédek 9:10).
II. Perdöntő szó
Perdöntő szó
AZ ÚR IGÉJE
ISTENI SUGALLAT
KRISZTUS VÉLEMÉNYE AZ ÍRÁSOKRÓL
AZ APOSTOLOK ÉS A SZENTÍRÁS
A KÜLÖNBÖZŐSÉG EGYSÉGE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Túrmezei Erzsébet: Fohász
III. Beteljesedett bibliai próféciák
Beteljesedett bibliai próféciák
PRÓFÉTAI FELHATALMAZÁS
KORAI PRÓFÉCIÁK
DÁNIEL 2 PRÓFÉCIÁJA
A MESSIÁS A PRÓFÉCIÁBAN
A MÁSODIK ADVENT
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bizalom
IV. Valóban hihetünk a Bibliának
Valóban hihetünk a Bibliának
A BIZONYÍTÉK
AZ ÓSZÖVETSÉG
AZ ÚJSZÖVETSÉG
BELSŐ BIZONYÍTÉK: 1. rész
BELSŐ BIZONYÍTÉK: 2. rész
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességestűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen" (Róma 15:4).
V. Amikor a kövek kiáltanak
Amikor a kövek kiáltanak
A HIT ÉS A RÉGÉSZET
VALÓRA VÁLT PRÓFÉCIÁK
TOVÁBBI BIZONYÍTÉKOK
EBLA ÉS MÁS LELETEK
ÚJABB FELFEDEZÉSEK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A halottak mégis beszélnek
VI. A Biblia és a tudomány
A Biblia és a tudomány
AZ EMBERRE UTALÓ EGYBEESÉSEK
A CSILLAGÁSZAT
„CSODÁLATOSAN MEGKÜLÖNBÖZTETTÉL"
VIDÁM ELME, SZOMORÚ LÉLEK
A TUDOMÁNY ÉS AZ ÖZÖNVÍZ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
VII. Az Ige hatása az életünkre
Az Ige hatása az életünkre
A BIBLIA VÁLTOZÁST HOZ
AZ IGÉNEK MEGTARTÓI
KÜLÖNBÖZÔ ÉLETELVEK
MIT MOND AZ IGE?
ÉBREDÉS ÉS REFORMÁCIÓ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára" (2Péter 3:5).
VIII. A remény üzenete
A remény üzenete
AZ ÍRÁS VIGASZTALÁSA
A BŰNBOCSÁNAT REMÉNYSÉGE
GYŐZELEM A BŰN FELETT
GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM
AZ ÖRÖK ÉLET REMÉNYE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bódás János: A Bibliám
IX. A Biblia és az egészség
A Biblia és az egészség
EGÉSZSÉGESEN
AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EREDETI ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA
A NAGY ORVOS
MÉRTÉKLETESSÉG MINDENEKBEN
EGÉSZSÉGES KAPCSOLATOK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket" (Zsoltár 107:20, új prot. ford.).
X. A Biblia és a boldogság
A Biblia és a boldogság
BŐVÖLKÖDÉS
ÖRÖM AZ ÚRBAN
CSALÁDI HÁTTÉR 1. rész
CSALÁDI HÁTTÉR 2. rész
„NEM ÚGY… AMINT A VILÁG ADJA"
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Weöres Sándor: Ima
XI. Életbölcsesség
Életbölcsesség
A BÖLCSESSÉG FORRÁSA
BÖLCSESSÉG AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN
BÖLCSESSÉG A MUNKAHELYEN
A BIBLIA ÉS AZ ANYAGIAK
A BÖLCS VEZETŐ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!" (Ézsaiás 43:1)
XII. Fejlődés az Ige által
Fejlődés az Ige által
FEJLŐDNI KELL
HITBELI FEJLŐDÉS
NÖVEKEDNI SZERETETBEN
NÖVEKEDNI KRISZTUSBAN
NÖVEKEDÉS LÉLEKBEN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Páskulyné Kovács Erzsébet: Az ima
XIII. Isten Igéje megmarad
Isten Igéje megmarad
ISTEN IGÉJE MA
ISTEN ÖRÖK TERVE
A KERESZT
MEG NEM SZEGETT ÍGÉRETEK
A BIBLIA MEGMARAD
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!" (Ézsaiás 27:5)
2007. 2. negyedév

A Biblia üzenete a ma emberének

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: