VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG

A Biblián végigvonul a sötétség és a világosság ellentéte. A sötét a rosszat, a fény pedig a jót jelképezi.

Keressük ki a következő igehelyeket. Mit olvasunk ezekben a sötétség és a világosság között meglévő ellentétről? Ézs 5:20; Lk 11:34; ApCsel 26:18; Róm 13:12; Ef 5:8; 1Thessz 5:5; 1Pt 2:9; 1Jn 1:5

A sötétet leginkább a fény hiányával jellemezhetjük. Ha a koromsötét szobában valaki megkérdezné, mit látunk, azt felelnénk, hogy semmit, vagy csak a sötétet. A kettő ugyanaz.

Olvassuk el Préd 11:7–8 verseit, és közben gondoljunk az előző részre. Hogyan foglalhatjuk össze Salamon szavait?

Istentől ered a világosság, az igazság, a jóság, az öröm és a remény. A sötétség jellemzi mindezek hiányát. A sötéttel hozzuk kapcsolatba a hazugságot, a gonoszságot, a szenvedést és a kétségbeesést, amelyek elől senki sem menekülhet. Salamon talán arra kívánt célozni, hogy bármilyen áldást nyerjen is Istentől az ember, mindenkinek az életében jönnek napok, amelyekre a sötétség, a fájdalom, a szenvedés és a kétségbeesés nyomja rá a bélyegét. Nincs, akinek az élete minden rossztól mentes lenne. Talán egyszerűen figyelmeztetni akar Salamon, hogy ne bízzuk el magunkat. Lehet, hogy ma minden jól megy, de ki tudja, mit hoz a holnap? Nem mintha aggódnunk kellene, de ne is vegyük teljesen természetesnek Istentől kapott áldásainkat. Inkább dicsérjük Istent, hálás szívvel köszönjük meg a sok jót, amivel elhalmoz, hiszen ki tudja, milyen baj csaphat még le!

Saját tapasztalatunk szerint miben különböznek a világosság napjai a sötétség napjaitól? Mi nyomja rá a sötétség bélyegét bizonyos napokra? Mit tehetünk, hogy jobban éljünk az Istentől jövő világosságban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: