A SZÉLNEK ÚTJA

„Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik"

(Préd 11:5).

Az előző két versre (Préd 11:3–4) adott magyarázatot figyelembe véve elmondhatjuk, hogy igen jól illik ide az 5. vers. Az ember annyi mindent nem tud. Számtalan csodálatra méltó és titokzatos dolog van, a szél útjától kezdve (a szél és a Lélek ugyanaz a szó a héberben, ami egészen új megvilágításba helyezheti a szöveget) a fizikai világ néhány alapvető vonatkozásáig, beleértve a magzat fejlődését az anyaméhben. Az embrió fejlődésével kapcsolatos ismereteink dacára még ma sem tudjuk mindenre a magyarázatot.

Másik fontos pont: ha olyan sok kérdés meghaladja ismereteinket Istennek a fizikai világban látható tetteivel kapcsolatban, mennyivel inkább így van ez az üdvösséget és a megváltást illetően! Az Úr teremtő hatalmának és zsenialitásának mélységeit szemlélhetjük a természetben. A legegyszerűbb dolgok is hihetetlenül titokzatosak, a tudomány nem tud mindenre magyarázattal szolgálni. Csoda lenne, hogy a megváltás művének is vannak bizonyos vonatkozásai, amelyeket képtelenek vagyunk teljesen megérteni (lásd Róm 11:33–36)?

Olvassuk el Ézs 55:6–13 verseit. Mi a szakasz üzenete? Minek a reményét találjuk benne? Hogyan kapcsolódik ez a gondolat Préd 11:5-höz?

Isten útai nem a mi útaink és az Ő gondolatai nem a mi gondolataink, abban azonban biztosak lehetünk, hogy ami ránk vonatkozik, „békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek" (Jer 29:11). Ez a kívánatos vég az örök élet az új földön, ahol nem lesz Sátán, nem lesz szenvedés, sem veszteség, sem halál. Ez a kívánatos vég, a megígért vég, amit Jézus kereszthalálával biztosított mindenkinek, aki elfogadja.

Hányféleképpen éreztük már, hogy Isten valóban békességet és nem háborúságot készít? Dicsérjük ezért is az Urat, adjunk hálát neki!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: