FELHŐK, ESŐ ÉS A SORS

Préd 11:3-4 verseivel kapcsolatban legalább annyi magyarázat született, mint ahányan értelmezték a szakaszt. Egyszeri olvasásra úgy tűnik, hogy Salamon a természeti erőkről ejt szót. Ha a sűrű fellegek megtelnek, elered az eső, és amikor egy fa kidől, ott marad, ahová leesett. Mit jelent ez?

Mit találunk a 4. versben, ami utal a 3. vers jelentésére?

A 3. versben az esőről olvasunk. Nagy eső idején előfordul, hogy a szél kidönti a fákat. A természet erői az embernél sokkal hatalmasabbak, könnyen játékszerükké válhatunk még ma is, mennyivel inkább így volt ez akkor! Salamon talán arra célozott, hogyan viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz és eseményekhez, amelyeket nem tudunk befolyásolni, mint pl. a természet erőit. Mit teszünk, ha ezekkel kerülünk szembe? Csak állunk és nézünk, engedjük, hogy a hatalmukba kerítsenek, vagy pedig Istenben és szeretetében bízva igyekszünk hűségesen végezni feladatainkat, kötelességünket, még ha olyan dolgok történnek is, amelyeket nem befolyásolhatunk?

Mi előtt állunk tehetetlenül, mi minden haladja meg az erőnket?

Léteznek nálunk hatalmasabb erők, Istennél azonban semmi nem nagyobb, hiszen Ő az, aki ereje által fenntartja a világot (Zsid 1:3). Bármit neveztünk is meg az iménti kérdésre adott válaszunkban, Isten erejét biztosan nem haladja meg. Ebből következően bármi legyen is az, ami hatalmasabb nálunk, ne feledjük, hogy afelett és azon túl ott van a Teremtő Isten, aki szeret és törődik velünk. Nem hagyott magunkra a vak véletlen és a könyörtelen sors játékszereként. Meglehet, hogy lecsap a vihar és süvít a szél; előfordulhat, hogy nem tehetünk semmit ellene. Ezzel együtt minden körülmények között hűségesek maradhatunk Istenhez.

Olvassuk el Mt 6:25–34 verseit. Mit mondott itt Jézus, ami igencsak illeszkedik a mai tanulmányunkhoz? Mi az, amiből reményt meríthetünk, hogy minden helyzetben bízvást számíthatunk Isten szeretetére és gondviselésére?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: