A KÍGYÓBŰVÖLŐ

Préd 10:5–8 verseiben rövid mondások sorát találjuk, amelyek az élet különböző területeit érintik. Milyen következtetést vonhatunk le ezekből?

Elég nehezen érthető ez a szakasz. A különböző kommentátorok más és más értelmet látnak benne. Az alábbi gondolatokat az Adventista Bibliakommentár nyomán közöljük.

Az 5. vers a bosszúszomjas lelkületről szól, arról, amikor valaki gonoszt forral a másik ellen. Aki másnak ás vermet, a végén maga esik bele (Zsolt 7:16; 57:7; Péld 26:27; lásd még Eszt 9:23, 25). A vers második fele is hasonló gondolatot fejez ki: ha valaki lerontja szomszédja „gyepű"-jét (új prot. ford.: kőkerítés), megmarhatja az alatta megbúvó kígyó.

A 6. vers pontos jelentését vitatják. Salamon talán egyszerűen azt akarta kifejezni, hogy még ha jót is tesz az ember, esetenként akkor is érheti valami rossz miatta. Ez a magyarázat jól illik Salamon jellemzően borúsabb szemléletéhez.

A 7. vers egyértelmű. Sokkal nehezebb tompa késsel vágni, jobban járunk, ha használat előtt megélezzük a pengéjét. Hasonlóképpen hasznos a bölcsesség, azaz ha alaposan felkészülünk, mielőtt belevágnánk valamibe. „A jellemépítés mesterségénél a keresztény keresse meg a legkifinomultabb lelki eszközöket, és használja is azokat! Az erőfeszítés önmagában kevés. Szükség van a tudásra és a buzgalomra, lelkesedésre is (lásd Róm 10:2)" – (The SDA Bible Commentary, 3. köt. 1098. old.).

A 8. vers lényegében azt fejezi ki, hogy értelmetlen volna a kígyómarás után kígyóbűvöléssel próbálkozni (hiszen pl. a vipera marása halálos).

Tekintsük át a mai gondolatokat. Személy szerint melyik áll hozzánk a legközelebb, melyik mondja a legtöbbet nekünk? Milyen tanulságot vonhatunk le, amit a saját életünkben is alkalmazhatunk? Hajlamosak vagyunk a bosszúállásra? Mennyi időt szánunk a naponkénti lelki felkészülésre, hogy készen álljunk, akármilyen megpróbáltatásokkal is kell szembenéznünk?

A prédikátor könyve 10. fejezetének második fele több témát is érint. Ma leginkább a 9-11. és a 17. versekre figyelünk. Ebben a szakaszban beszédünkre kerül a hangsúly. Igen jól meg kell fontolnunk minden szavunkat!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: