TOVÁBBI ROSSZ DOLGOK

Salamon tovább fűzi a mondások sorát. Préd 10:1–4 kissé nehezen érthető. Ez a szakasz a könyvben már korábban is érintett kérdéssel, az igazságtalanságok témájával foglalkozik.

Milyen igazságtalanságokat, jogtalanságokat említ meg Salamon a kérdéses versekben? Még milyen példákkal szélesíthetnénk a kört?

„Salamon korában csak a kivételesen jó helyzetben lévők jártak lovon vagy öszvéren (2Sám 18:9; 1Kir 1:38; 2Krón 25:28; Eszt 6:8; Jer 17:25), az alacsonyabb sorú emberek szamárháton közlekedtek. Izráel népe történelmének korábbi szakaszában még a királyok és hercegek is szamarakat, öszvéreket ültek meg (Bír 5:10; 10:4; 1Kir 1:33)" – (The SDA Bible Commentary, 3. köt. 1098. old.).

Megesik, hogy néhány gazdag ember alacsony sorsra jut. Itt valójában arról van szó, hogy nem mindig az elvárások szerint alakulnak a dolgok. Előfordul, hogy valaki bolond létére nagy méltóságra tesz szert, a másik meg noha gazdag volt, alacsony sorsra jut. Olvashatunk hűséges emberekről, akik szenvednek, míg a gonoszok virulnak, és még folytathatnánk a sort. Minden bizonnyal azért kerül elő ez a kérdéskör A prédikátor könyvében is, mert a probléma annyira elterjedt. Nem engedhetjük, hogy ilyen dolgok aláássák Istenbe vetett hitünket, bizalmunkat! Ez is része annak, hogy bűnös világban élünk.

Hogyan enyhíthetjük az igazságtalanságokat és egyenlőtlenségeket, amelyeknek tanúi vagyunk? Elég, ha azt mondjuk, hogy ez is a bűnös világ velejárója, vagy pedig tennünk is kell valamit az igazságért, egyenlőségért, tisztaságért? Ha igen, hogyan? Erőfeszítéseink mennyiben különböznek a világétól? Lásd Ézs 58:6–7; Mt 26:52; Jn 18:36; 2Kor 10:4; Jel 13:10!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: