A BOLONDNAK SZÍVE

Préd 9:22 költői képpel érzékelteti a különbséget a bölcs és a balga szíve (értelme) között. A bal és a jobb oldal képe többször is megjelenik a Bibliában. A jobb oldal utal a megtiszteltetésre, a hatalomra, a kedvező ítéletre. Jézus is szólt arról, hogy amikor visszajön, „az Istennek hatalmas jobbján" ül majd (Mt 26:64; lásd még Mt 25:31–34; ApCsel 7:55). Ezzel szemben a bal oldalt rossznak, szerencsétlennek tartották. Még ma is vannak országok, ahol többek között ezért is, jobb kezük használatára kényszerítik a balkezes gyerekeket.

Mindezeket figyelembe véve tehát, mire utalt Salamon Préd 9:22-ben?

Abban az időben úgy gondolták, hogy a szívből indulnak ki a gondolatok, érzelmek és tervek (1Móz 6:5; 2Móz 25:2; 1Sám 16:7). Salamon egyszerűen azt fejtette ki, hogy a bölcs ember vigyáz a gondolataira, érzéseire, szándékaira, a bolond pedig nem. Ez a vers is azt emeli ki, hogy mennyire fontos uralkodni azon, ami bennünk zajlik, hiszen annak előbb-utóbb külső jelei is mutatkoznak.

Préd 9:23 is az előbbi gondolatot vezeti tovább. Mi az, amivel az eddigieket kiegészíti?

A 23. vers tökéletesen illeszkedik a 22. vershez. Végül lelepleződik a balga „bölcsessége", ami „balkezénél" van. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy előbb-utóbb mások is észreveszik, ha valakinek a szíve nem tiszta, mert egyszer csak enged vágyainak. Rendkívül fontos tehát kordában tartanunk a szívünket! Ha képesek vagyunk uralkodni szívünkön, testünk egésze engedelmeskedik.

Milyen bátorító üzenetet talál 5Móz 30:6-ban az, aki pl. helytelen gondolatokkal küzd? Milyen gyakorlati tanáccsal szolgálnak Fil 4:6–8 versei? Hogyan váltható valóra az ígéret?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: