DÖGLÖTT LEGYEK

Préd 9:21 versét valójában az előző verssel, pontosabban annak utolsó tagmondatával együtt kell olvasni. Nem teljesen ugyanarról van szó, mégis Préd 9:20 segítségével világosabban láthatjuk a 21. versben megfogalmazott elvet: tehet az ember bármilyen sok jót, de egyetlen buta hibával mindent elronthat.

A múlt héten érintettük azt a kérdést is, hogy földi életünk idején kell az örök sorsunkat meghatározó döntéseket meghoznunk. Választásaink azonban közvetlen következményekkel is járnak. Megeshet, hogy az ember egy óvatlan pillanatban, amikor meggyengül, egyetlen tettével hirtelen igen fájdalmas következményeket zúdít magára. Az ilyen esetek közül talán az a legtragikusabb, amikor éppen az úgynevezett „jó", hűséges, tiszteletreméltó emberek vétenek, ha ők is megcsúsznak, elesnek. Ez pedig bárkivel előfordulhat. Bizonyos értelemben tehát minél nagyobb tisztelet, megbecsülés övez valakit, minél magasabb pozíciót tölt be, annál nagyobb a felelőssége, hogy különös körültekintéssel fontolja meg lépéseit.

Az alábbiakban jó emberek rossz döntéseinek bibliai példáit találjuk. Mi okozta botlásukat? Milyen következményekkel járt tettük?

1Móz 3:6 2Móz 32:1–4 2Sám 11:1–4

Valaki hosszú éveken át hűségesen szolgálja az Urat, majd egy gyenge pillanatában megbotlik, talán erkölcsi téren, és ezzel hirtelen véget vet szolgálatának, vagy foltot ejt rajta. Akár tetszik, akár nem, számolni kell az ilyen komoly következmények valóságával. Éppen ezért, betöltött tisztünktől függetlenül, mindanynyiunknak körültekintően kell eljárnunk, jól meg kell fontolnunk minden léptünket! Az iménti példák mindegyikében megbocsátott az érintetteknek az Úr, és nekünk is meg kell bocsátanunk azoknak, akik visszaéltek bizalmunkkal. A bűnbocsánat mégsem jelenti egyben azt is, hogy biztosan megszabadulunk a kellemetlen következményektől. A legtöbb esetben viselnünk kell a következményeket. Néhány döglött légy hamar megbüdösít egy egész korsó illatos olajat!

Gondolkozzunk el azon, hogy milyen szörnyű következményekkel járna, ha visszaélnénk valakinek a bizalmával! Sose cselekedjünk elhamarkodottan! Vigyázzunk és imádkozzunk!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: