A BŰNÖS EMBERI TERMÉSZET (2. rész)

Préd 7:15–27-ben Salamon az emberi élet bajainak hosszú sora miatt bánkódik.

Olvassuk el a 15. verset. Miről panaszkodik itt Salamon? Igaza van?

Nem itt említi először ezt a kérdést. Olvassuk el Préd 3:16–17 verseit, mert témájában ez a szakasz is ide kapcsolódik. Mi az, amiből következtethetünk a jelentésére?

Talán Préd 7:20 szavai a legszomorúbbak. A vers üzenete hasonlít ahhoz, amit Róm 3:10-ben fogalmazott meg Pál: „nincsen csak egy igaz is"; vagy amit János mondott: „Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen bennünk" (1Jn 1:10). A keresztényeket gyakran vádolják azzal, hogy túlságosan sötéten látják ezt a kérdést, de csak gondoljunk a történelemre és a jelenlegi állapotokra, máris igazolva látjuk az emberiség bűnösségét bemutató tanítást. A kereszténység általános üzenetének elfogadásához sok szempontból hitre van szükség, de az ember bűnösségének gondolata kivétel ez alól!

Olvassuk el a 26. verset. Milyen tapasztalatok után mondhatta ki ezt Salamon? 1Kir 11:1–4

Nyilvánvaló, hogy milyen nőkre utal Salamon (vö. Péld 18:22), ezzel együtt a szöveg tartalma túlmutat a női nem egy részén. Azt tanácsolja, hogy óvakodjunk azoktól az emberektől, akik által az ördög csapdába ejthet, akik arra is rávehetnek, hogy elforduljunk az Úrtól.

Talán mégis a fejezet utolsó verse, a 29. vers a legérdekesebb. Milyen egyszerűen bemutatja az emberek állapotát! Isten szentnek teremtette az embert, mi pedig gyorsan kiléptünk a szentség állapotából. Tulajdonképpen Salamon élete is erre példa. Igaz, nem volt bűntelen, de jó úton haladt. Az „igaz"-nak fordított héber szót általában „egyenes" vagy „helyes" értelemben fordítjuk. A szó gyakran az emberek tevékenységére vonatkozik (5Móz 6:18; 1Kir 22:43; 2Kir 18:3; Jób 1:1, 8). Salamon fiatalon valóban „igaz" volt, de később tévútra tért.

Olvassuk el 2Kor 13:5 versét. Valóban hitben járunk? Mivel igazolhatjuk ezt?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: