HOSSZÚ ÉLET?

Játszadozzunk el egy kitalált történettel. Tegyük fel, hogy egy másik világ két lakója beszélget egymással. Így szól az egyik: „Azon tűnődöm, mi is az élet értelme. Itt vagyok pl. én, már megöregedtem. Jó életem volt, de hamarosan véget ér. Hányan éltek már előttem, és hányan jönnek még utánam! Egy darabig itt vagyunk, azután eltűnünk a színről. Az élet gyorsan tovaszáll. Most leszek 5 000 éves, pedig mintha csak tegnap lett volna a 4 000. születésnapom! Van valami értelme az egésznek?"

Éppen arra utal ez a fantázia szülötte példa is, mint amit Préd 6:1–7-ben fogalmazott meg Salamon. Az élet igazságtalanságán és egyenlőtlen viszonyain keseregve egy újabb példát hoz: a halva született gyermek (új protestáns fordítás). Vö. Préd 4:1–3, ahol azt fejtegeti, hogy jobb így meghalni, mint az élet céltalanságát és szenvedését látni. Nem túl derűs kép, de ha a mostani valójában gondolunk a világra, amin túl nem lenne mit várni, akkor nehezen cáfolhatnánk Salamon érvelését. Ugyan mi célja az értelmetlen életnek?

Olvassuk el Préd 6:6-ot. Mi a lényege ennek a versnek?

Az élet csakugyan hamar tovaröppen, de talán így is van ez jól a bűn világában. Ugyan ki szeretne, mondjuk 5 000 évig élni fájdalmak és szenvedés közepette? Iszonyodunk a haláltól, pedig a halottaknak megváltás, csak a hátramaradottaknak nem!

Mit árulnak el a halál problémájáról a következő szövegek? Minek a reményét villantják fel? Jn 5:28–29; 6:54; 10:28; 2Tim 1:10; Zsid 2:14; Jel 21:4 Soroljuk fel az örök életre vonatkozó legkedvesebb bibliaszövegeinket. Felhasználhatjuk az előbbi igéket, de kereshetünk másokat is. Olvassuk fel, amit összegyűjtöttünk, majd imádkozzunk, kérjük Isten ígéreteit! Beszélgessünk ezeknek a bibliaszövegeknek az üzenetéről szombatiskolai csoportunkban.

A prédikátor könyve 6. fejezetének utolsó 6 versében Salamon tovább kesereg az emberiség sorsáról gondolkodva. Más oldalról megközelítve fejezte ki a 7. versben, amiről az eddigiekben is szólt, mégpedig azt, hogy a földi életben nem létezik igazi, tartós boldogság. Természetesen ez igaz, mindannyian jól tudjuk.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: