JÉZUS ÉS AZ ÍTÉLET

Salamon tovább kutatja az idő kérdését, de már más témával kapcsolatosan. Préd 3:16–17-ben veti fel azt, ami A prédikátor könyvében újra és újra felbukkan: az emberi igazságtalanságnak és Isten ítéletének gondolatát.

Olvassuk el a 16. verset. Mit mond itt Salamon? Hogyan lehet

„az igazságnak helyén latorság"?

Milyen mai példát idézhetünk arra, hogy gonoszságot találunk ott, ahol igazságosságnak kellene lennie, és bűnt, ahol az igazság helye volna? Milyen érzést vált ez ki az emberben? Hogy hatott ez a helyzet Salamonra? Lásd még Péld 17:23; 21:27; Jn 2:14!

Ugyan ki az, akit ne bántana az igazságtalanság és a bűn, főleg ott, ahol törvényességnek, igazságnak kellene uralkodnia?! Hozzánk hasonlóan Salamon is vágyott arra, hogy elérkezzen végre az igazságszolgáltatás ideje. Annyi minden keserűséggel töltötte el, de mégis hitt abban, hogy a megfelelő időben Isten majd igazságot tesz (Préd 3:17), „mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre". Különösen igaz ez Isten ítéletére!

Olvassuk el Jn 12:31 versét, ahol Jézus azt mondja, hogy

„most megy végbe az ítélet e világ felett"

(új prot. ford.). Milyen értelemben mondhatjuk, hogy a kereszt ítélet volt mind az igazak, mind a gonoszok felett?

Felfoghatatlan igazságtalanság történt, amikor végrehajtották az ítéletet a kereszten. Isten bűntelen Fia halt meg a hálátlan és gonosz világ bűneiért (Róm 5:6; 1Jn 2:2). Ugyanakkor a kereszt lett az igazság helye is, mert Jézus, akiben megvan Isten igazsága, ott volt személyesen (2Pt 1:1). Az igazság helyén egyben megnyilvánult a gonoszság is – hiszen az egész világ bűnei miatt szenvedte el a büntetést Jézus, aki „bűnné" lett értünk (2Kor 5:21). Azért mondhatjuk, hogy az igazak feletti ítélet is megtörtént a kereszten, mert Jézus halála által ott nyertünk biztosítékot a felmentő ítéletről (Róm 8:1). Ugyanakkor megpecsételődött az ítélet azok felett is, akik elvesznek, mert a kereszt fényében semmit nem hozhatnak fel mentségükre (Jn 3:19).

Mit mondhatunk el Krisztus halálának a jelentőségéről?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: