TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. 2. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 253–254. old.

„[Salamon] által bepillantást nyerhetünk a boldogság keresésének történelmébe. Próbára tette magát szellemi téren; semmit nem tagadott meg magától, amiben gyönyört talált; kereskedelmi vállalkozásainak terveit megvalósította. Az udvari élet káprázatos pompája vette körül... Elefántcsontból készült trónuson ült, amelyhez hat arany oroszlánnal szegélyezett, tömör arany lépcsők vezettek fel. Csodálatosan megtervezett és gondozott parkokon nyugodott meg pillantása. E területek a tökéletes szépség látványával gyönyörködtették... A szivárvány minden színében pompázó madarak szálltak ágról ágra, édes dalukkal betöltve a tájat. Díszes ruházatú, felékszerezett ifjú szolgálók lesték az uralkodó sóhajtását is. Szórakoztatására pazar, igen költséges mulatságokat, zenei és sporteseményeket, játékokat rendeztek.

De...az egykor tisztaságot és értelmet tükröző arcán nyomot hagyott kicsapongó életmódja. Homlokára barázdákat vésett a gond és a boldogtalanság. Megtépázott idegei és alakjának petyhüdtsége arról árulkodott, hogy igencsak áthágta a természet törvényeit. Saját maga bevallotta, hogy életét eltékozolta, hasztalan kergette a boldogságot" – (Ellen G. White: My Life Today, 167. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Egy egyetemi professzor így utasította el adventista diákja szavait: „Semmi szükségem a maga Jézusára! Híres vagyok, gyönyörű otthonom, remek állásom van. Fel tud maga mutatni valamit, ami nekem hiányzik?" Mit válaszolnánk erre? 2. Beszélgessünk olyan mai „Salamonokról", gazdag és híres emberekről, akiknek látszólag minden megadatott, végül mégis kiderül, mennyire szomorú is volt az életük. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? 3. Idézzünk fel egy esetet, amikor sóvárogva vágytunk valamilyen földi dologra, és miután megkaptuk, elmaradt az a boldogság, megelégedettség, amit reméltünk. Mire következtethetünk ebből a gazdagság féktelen hajszolásával kapcsolatban?

Jótékony célú koncertek – avagy városi misszió

„A 4–14 éves növendékek... december 15-én a Rákóczi-vár lovagtermében nagyszámú közönség előtt adtak számot tudásukról. A hangverseny egységét biztosította a szeretet hangulata. A zongoraszámokat és furulyaszólókat egy-egy ének és szép szavalat oldotta. A műsoron klasszikus barokk, romantikus, reneszánsz művekben és korunk zenéjében gyönyörködhettek a megjelent vendégek... Vissi Ferenc, az alapítvány elnöke meleg hangon mondott köszönetet Hidegkúti Lászlóné zenepedagógusnak az évek óta végzett munkájáért, valamint azért, hogy a rendezvény teljes bevételét az alapítvány részére ajánlotta fel. Az ünnepély tartalmát növelte az a néhány perces igeszolgálat – az ide kapcsolódó énekszám és a színes diavetítés –, amely a közelgő karácsonyra, a szeretet ünnepére utalt..." L. S.

„Hidegkúti Lászlóné megnyitó beszédében ismertette a megváltás hiteles történetét, amely az első Adventtől a második Adventig terjed..." Sz. Z.

„Nem mindennapos élményben volt részük azoknak, akik... a Rákóczi-vár színháztermében a beteg gyermekekért rendezett hangversenyen jelen voltak. A koncerten 5-15 éves korú gyermekek adtak emlékezetes műsort. A legkisebbek, a zeneóvodások kiváló, bátor fellépéssel és előadással tanúsították a zenei nevelés személyiségformáló hatását. A nagyobbak, a zongorát tanuló gyermekek a viszonylag gyenge hangú pianínó mellett bizonyították tehetségüket. A költemények, az együttes furulya- és énekszámok is nagyon megnyerők voltak. Figyelemre méltó, hogy ezen a hangversenyen, ahol a műsorszámok a szeretet, tudás és segítőkészség jegyében hangzottak el, nem maradt el az Isten teremtői hatalmáról szóló két énekszám sem..." – Egy jelenlévő hallgató

Ezt követően Dr. Honti Judit, kuratóriumi elnök írása olvasható, aki mielőtt köszönetet mondott a rendezvényt szponzoráló intézményeknek, cégeknek, kifejezte elismerését Hidegkúti Lászlónékak is. Az igeszolgálattal kísért előadásokra már több mint 20 éve, évi 2 alkalommal kerül sor. A különböző koncertekről szóló cikkek a Szerencsi hírek hasábjain jelentek meg. Amint az írásokból is kitűnik, méltó és nagyszerű alkalmaknak bizonyulnak ezek a rendezvények az Isten szeretetét hirdető üzenet megismertetésére!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: