A BOLOND EMBER SORSA

„Azért ezt gondoltam magamban: Ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És ezt mondtam magamban: Ez is hiábavalóság!"

(Préd 2:15, új prot. ford.; a Károli fordításban a 16. vers!)

Salamon rosszul érezte magát. Úgy gondolta, hogy nagy bölcsességének semmi haszna. Később a földi gyönyöröket kereste, csak a szórakozással törődött, de azt is üresnek találta. Hiába volt az ókori birodalmak egyik leggazdagabb embere, mégsem csillapította semmi a lelke mélyéről fakadó sóvárgást. Úgy érezte, hogy „az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme" (Préd 2:12). És a helyzet csak tovább romlott.

Olvassuk el Préd 2:13–18 verseit. Miről panaszkodott Salamon? Mennyire helytálló a panasza? Keresztényként mit mondhatunk annak, aki így érez?

Jézus egyik mondása kapcsolatba hozható Salamon szavaival. Beszélt arról, hogy az Atya „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak" (Mt 5:45). Máskor pedig ezt mondta a galileaiakról szólva, „kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette": „Gondoljátok-é, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek" (Lk 13:1-3; lásd még 4-5. versek). Jézus mindkét helyen egyértelműen kifejtette, hogy a fájdalom és a szenvedés nemcsak a gonoszok osztályrésze. Szenvednek a jók is. Salamon így arra a következtetésre jutott, hogy hiábavaló minden, amit teszünk, hiszen legyünk akár balgák, akár bölcsek, végül mindannyiunknak meg kell halni. Jézus azonban egészen másra hívta fel a figyelmet: „Ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek". Jézus a rosszakra és a jókra közvetlenül váró sorson túlmutatva valami másra utalt.

Hogyan segít Istenbe vetett hitünk megbirkózni a minden emberre váró halál gondolatával? Soroljunk fel bibliai ígéreteket, amelyekre reménységünket alapozzuk!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: