A LÉLEK GYÖTRELME

Az 1. fejezet végén Salamon az évek során gyűjtött bölcsességére és tudására gondolva kesergett (Préd 1:16–2:1). Mindent értelmetlennek látott, a lélek gyötrelmének, vagy ahogy az új protestáns fordításban olvasható: „hasztalan erőlködés"-nek (Préd 1:17). Milyen szomorú, hogy ide jutott! Pedig a Bibliában többször is olvashatjuk, hogy életének korábbi szakaszában mennyire csodálták az emberek nagy bölcsességéért (lásd 1Kir 10:1–8; 4:29–34).

Hasonlítsuk össze Salamonnak

A prédikátor könyvében

feljegyzett gondolatait azzal, amit élete korábbi szakaszában írt a bölcsességre vonatkozóan (lásd pl. Péld 3:13–26). Vajon mi okozhatta a változást?

Az idős, megkeseredett Salamon tévútra tért, és már szinte semmit nem jelentett neki a felhalmozott ismeret és bölcsesség. A példabeszédek könyvében említett bölcsesség Isten ismeretén alapul, hiszen Isten a valódi tudás forrása. Még jobban kiemeli ezt a gondolatot Salamon, amikor a bölcsességet és az értelmet közvetlenül a Teremtő Istennel hozza összefüggésbe (Péld 3:19), ismét bizonyítva, hogy a bölcsesség kezdete, alapja az Isten félelme. A bölcsesség nem csupán elvont teológiai elképzelés Isten természetéről vagy a mindenhatóság korlátairól. A példabeszédek könyvének ezen a részén találunk még egy gyakorlati elemet is: az igazi bölcsesség szükségképpen megmutatkozik abban, hogyan él az ember. Salamon eltévelyedett, és elveszítette korábbi, igazi bölcsességét is, aminek a helyét a világ szerinti bölcsesség foglalta el. Ezért tartotta később már hiábavalónak, értelmetlennek, inkább gyötrelemnek a bölcsesség kutatását.

Új fejezet kezdődik, de szoros gondolati kapcsolatot találunk az 1. fejezet vége és a 2. fejezet eleje között. Olvassuk el Préd 1:16–2:2 verseit. Mire utal itt Salamon?

Jellemző az emberre, hogy a boldogságot, a megelégedettség érzését hajszolva az egyik világi dolog után a másikba vág bele, de hiába! Ha a saját életünkre gondolunk, mi hogyan akartuk a világ szerinti boldogságot elérni? Miért nem lehetünk így boldogok?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: