SALAMON ISTEN TEMPLOMÁBAN

A Salamonnak megadatott kiváltságok közül talán az volt a legnagyobb, hogy ő építhette fel a templomot Istennek, az ég és a föld Teremtőjének (Jel 10:6) Jeruzsálemben (2Krón 6:6), az Úr kiválasztott városában. Dávid szerette volna elvégezni ezt a feladatot, ami mégis fiára, Salamonra maradt.

Olvassuk el Salamon imáját, amit a templom felszentelésekor mondott el (2Krónika 6). Mit tartunk a legfontosabbnak szavaiban? Milyen elveket figyelhetünk meg az imában, amelyek nélkülözhetetlen részei úgy egyéni, mint közösségi hitéletünknek?

Rengeteg fontos szempontot találunk Salamon szavaiban. Figyeljük meg pl. a 18. verset, amelyben a király a hatalmas világegyetemet megteremtő Isten felfoghatatlan nagyságáról szól.

Salamon világosan látta, amint imája is utal rá, hogy a népnek fontos megőriznie Isten iránti engedelmességét. Az Izráelnek szóló szövetségi áldások mind feltételhez köttettek.

Az egész imádság talán legfontosabb része a bűnbocsánat ígérete. Ha Izráel a bűn útjára tér, majd elszenvedi a bűnök büntetését, Isten meghallgatja könyörgésüket „lakóhelyéről", a mennyből, és megbocsát nekik. Figyeljük meg, hogy a bűnbocsánat csak a bűnök megvallása és a megtérés után következik!

Olvassuk el 2Krón 6:36-ot. Hogyan értelmezzük az evangéliumok fényében azt a kijelentést, hogy

„mert nincsen ember, aki nem vétkeznék"?

Mire célzott Salamon?

Salamon imájában szembeállítja az emberi gyengeséget Isten szeretetből fakadó bűnbocsánatával. 2Krón 7:1–3 verseiben látjuk, milyen feltűnő jelét adta az Úr, hogy elfogadta Salamon áldozatát.

„Nincsen ember, aki nem vétkeznék".

Miért olyan fontos tehát megérteni, hogy Krisztus mindannyiunkért meghalt? Miért mondjuk, hogy egyedül Jézus által reménykedhetünk az örök életben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: