AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN (1Mózes 9:1829)

Szeretettel ajánl az Úr békét, biztonságot, jólétet, figyelmeztet az ítéletre, a pusztulásra és a halálra, mégis, mintha az emberek képtelenek lennének felfogni, ugye? Nem is kell bibliai történetekkel bizonyítanunk, hiszen itt van a saját életünk. Ugyan milyen bizonyítékra lenne még szükségünk?!

Olvassuk el 1Mózes 9. fejezetét. Az özönvíz után Isten szövetséget kötött az emberrel és az állatokkal. Megígérte, hogy víz által nem pusztítja el többé a világot, ígéretének jeléül adta a szivárványt. Milyen történetről olvashatunk közvetlenül ezután? Mit tanulhatunk belőle? Milyen következtetést vonhatunk le abból, hogy az igaz Noé (1Móz 7:1) így jelenik meg ebben a szégyenletes történetben?

Noé szavai nem pecsételték be örökre utódai sorsát, inkább ez az eset a bennük már addig is meglévő jellemtulajdonságokra világított rá. Általában megfigyelhető, hogy nemzedékről nemzedékre öröklődnek a tulajdonságok. Hám bűne nem véletlen történt. Talán véletlenül vette észre apja szégyenletes viselkedését, de ahelyett, hogy elszomorodott volna apja dőreségén, inkább szórakoztatta, amit látott, és kész lett volna gúny tárgyává tenni ezzel az esettel... Hám bátyjai nem voltak ilyen romlottak. Ádámnak is két jó fia volt, Ábel és Sét, Kain pedig inkább a bűn útját választotta. Mindegyiket egyforma szülői szeretettel nevelték, de a bűn sokkal erősebben megmutatkozott az egyikben, mint a másikban. Romlott lelkület jellemezte Noé egyik fiát is, míg bátyjai, akik ugyanabban a családban, hasonló körülmények között nőttek fel, mint Hám, illendően viselkedtek, önuralmat gyakoroltak. A bűnös Kain rossz tulajdonságai újból és újból megnyilvánultak utódaiban, hasonlóképpen Hám romlott természete is megmutatkozott leszármazottaiban (SDA Bible Commentary, 1. köt. 266. old.).

Sokat foglalkozunk azzal, hogy Isten megbocsátja bűneinket, ami természetesen igen fontos (Róm 4:7; Ef 1:7; Kol 2:3; 1Jn 1:9; 2:12). De amikor olvassuk, hogy Noé ilyen szégyentelenül viselkedett, milyen következtetést vonhatunk le a cselekedetek súlyáról? Különösen a nagy felelősséget hordozók tettei járhatnak igen rossz következményekkel. Cselekedeteinkkel jó és rossz irányban is hatunk másokra. Fontos ilyen szempontból mérlegelni, hogy döntéseinknek milyen hatása lesz a környezetünkre!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: