Az advent előtti ítélet

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 5Mózes 25:1; 1Királyok 8:32; Zsoltár 51:3–6; Máté 22:1–13; Zsidók 9:22–24; Jelenések 20:12; 22:12

„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz" (Jel 22:12).

Az elmúlt héten főleg Dániel könyve 8. fejezete segítségével foglalkoztunk az advent előtti ítélettel. Ezen a héten újból ezt a kérdést vizsgáljuk, csak most Dániel 7 szemszögéből, figyelmet fordítva azokra a bámulatos összefüggésekre, amelyekbe itt bepillantást nyerünk. Az evangéliumokhoz hasonlóan itt is többféle szemponttal találkozunk. Mindkét fejezet tartalmaz olyan rendkívül fontos igazságokat, amelyeket együtt kell megérteni. Külön-külön is sok világosságot nyerhetünk belőlük, ám feltétlenül szükségünk van arra is, amit a másikban találunk, és a kettő együttvéve számos pontra rávilágít az ítélettel kapcsolatban.

Ne feledjük, hogy a kérdéses fejezetek nem csupán mély teológiai értekezésnek, próféciának vagy történelemnek tekinthetők. Együttesen üzennek nekünk, a reménység üzenetét, az ígéret üzenetét küldik. Egybehangzóan hirdetik, hogy bármilyen rosszul mennek is most a dolgok, ez nem lesz mindig így. A megtévesztő látszat ellenére Isten, aki Dániel korától kezdve a mi időnkön át egészen a jövőig felvázolta előttünk a világ történelmét, csodálatos módon vet véget mindennek, méghozzá úgy, hogy a gonosz megkapja büntetését, az igaz pedig üdvösségre jut. Rendkívül fontos tehát, hogy miközben tanulmányozzuk a különböző táblázatokat, ábrákat és történelmi eseményeket, ne veszítsük szem elől ezt a lényeges pontot. Az is éppen ilyen fontos, hogy miközben felhívjuk a világ figyelmét ezekre az igazságokra, ne csak fenevadak és kis szarvak képét mutogassuk az embereknek, hanem az Isten országában való örök élet csodálatos ígéretét emeljük ki, ami Jézus vére és értünk vállalt halála árán lehet biztosan a miénk!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2006. 3. negyedév

AZ EVANGÉLIUM, 1844 ÉS AZ ÍTÉLET

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: