Augusztus 11.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Nézzük meg a neves természettudós, Isaac Newton életéről szóló, híres életrajzi műből származó idézetet! Newton Dániel könyvét is nagy buzgalommal tanulmányozta. „Ugyan kit érdekel, hogy Newtonnak igaza volt-e, amikor azt állította: Dániel könyvében a 70 hétre vonatkozó prófécia arra a 490 éves időtartamra utalt, aminek kezdetén Ezsdrás visszavezette a zsidókat Babilonból Jeruzsálembe (Kr. e. 457.), a végén pedig, Kr. u. 33–34-ben megfeszítették Krisztust?" – (A. Rupert Hall, Isaac Newton: Adventurer in Thought [Cambridge University Press, Cambridge, 1992.] 372. old.).

„Úgy tűnik, hogy a jóindulat látható megnyilvánulása idején megindult Jeruzsálem városának helyreállítása (Ezsdr 4:12). Ez utal arra, hogy e rendeletben foglaltatott királyi jóváhagyás felhatalmazta Júda népét egy látható központ kialakítására, ahonnan az államnak újonnan adományozott polgári és jogi kiváltságait intézni lehet. Következésképp Artaxerxész Kr. e. 457-ben kelt szavában vagy rendeletében találjuk a legmegfelelőbb kezdőpontot Dániel 70 hétről szóló, valamint a 2300 nap (Dániel 8–9) hosszabb időszakára vonatkozó próféciájának" – (The Seventh Week, Leviticus, and the Nature of Prophecy, szerk.: Frank B. Holbrook, [Biblical Research Institute, Washington, D. C., 1986.] 74. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A csoportban ismételjünk át az eddigiekben tanultakat, amíg mindenki tökéletesen nem érti!

2. Aki kész rá, elmondhatja, hogyan hatott az életére a 70 hétről szóló, vagy akár egy másik prófécia. Hogyan használja fel Isten a próféciát arra, hogy megszólítsa az embert? Bizonyságtételünkben mennyi teret adjunk a próféciának? Előfordulhat az is, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk rá?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: