Kr. e. 457.

Tegnap tehát megállapítottuk, hogy a Jeruzsálembe visszatérő zsidók kezdték újjáépíteni a várost. Artaxerxész királynak köszönhetően érkeztek meg a városba. Minden bizonnyal az uralkodó adta ki a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésére (Dán 9:25), az emberek pedig megtették, amire a király engedélyt adott.

Érdekes módon a Biblia csak egyetlen olyan Artaxerxész által kiadott rendeletről tesz említést, ami megfelel ezeknek a meghatározásoknak. A király a rendeletet uralkodása 7. évében bocsátotta ki, amiről pedig határozottan tudjuk, hogy Kr. e. 457-ben volt.

Olvassuk el Ezsdr 7:6–7, 11–17 verseit! Miről is van szó ebben az iratban, amiben Artaxerxész király rendelkezett a zsidók jeruzsálemi munkájáról?

Ezsdrás könyvét nem időrendben állították össze, tehát a 4. fejezet eseményei később történtek, mint a 7. fejezetben leírtak. A rendelet ugyan sehol nem említi kifejezetten a város újjáépítését, mégis mindenki beleértette azt annak alapján, amit tegnap is olvastunk, hogy a zsidók pontosan azt tették. Ellenségeikkel együtt úgy értelmezték, hogy feltétlenül tartalmazta a Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó parancsot is az Artaxerxész által, uralkodása 7. évében kiadott rendelet, ami szerint a zsidók „feljöttek tőled" (Ezsdr 4:12). Ez teljesen egyértelmű, hiszen a levélben nyoma sincs olyan utalásnak, hogy a város újjáépítése bármilyen tekintetben is ellentétben állt volna a király utasításával.

Ezsdrás könyvének 4. és 7. fejezeteit összekapcsolva világosan láthatjuk, hogy valóban az Artaxerxész király uralkodásának 7. évében kiadott rendelet (Ezsdr 7:7–8) a „Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat" (vagy „kijelentés" az új prot. ford. szerint, Dán 9:25).

Erről határozottan tudjuk, hogy Kr. e. 457-ben történt (vannak ugyan, akik szerint 458. az igazi időpont, de még ez is mindössze hat hónapnyi különbség).

Amennyiben hisszük, hogy Jézus a „Messiás-fejedelem", ez a dátum tökéletesen megfelel. Más szóval tehát Jézus az, aki miatt biztosak lehetünk ebben a próféciában.

Miért Jézus az, aki miatt mindenben biztosak lehetünk hitünket illetően?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: