A RENDELET

Dán 9:25 azzal kezdődik, hogy elhangzik a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére parancsot adó rendelet, a végén pedig, a 69 hét után elérünk a Messiásig. A pontos dátummal kapcsolatban egyes kutatók nem értenek teljesen egyet, azt azonban biztosan tudjuk, hogy Kr. e. a VI. vagy az V. században adták ki a rendeletet, ami Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozott. Az is biztos, hogy Jézus az I. században élt és halt meg.

Jeruzsálem újjáépítésére Jézus a Messiás

vonatkozó rendelet

Kr. e. VI–V. sz. Kr. u. I. sz.

______________________________________________________________________

69 hét

Milyen közvetlen bizonyítékát láthatjuk itt az év-nap elvnek? Miért nem lehet a 69 hetet szó szerinti értelemben venni?

A lényeges kérdés itt, hogy mikorra is tehető a kezdőpont. Mikor adták ki a Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó rendeletet? Amennyiben elfogadjuk, hogy a 69 hét Jézussal végződik, akkor a kiadási idő alapján az ismert rendeletek közül csak egy jöhet számításba, mégpedig az, amit Kr. e. 457-ben, uralkodásának a 7. évében bocsátott ki Artaxerxész király (bővebben a következő tanulmányokban).

Keressük ki a következő szövegeket (Mt 2:1, 19–22; 27:1–2; Lk 2:1–7; 3:1–3; 23:1–7)! Figyeljük meg, hány történelmi szereplő kötődik Jézus életének különböző eseményeihez! Ezek és még sok más ige által is meg tudjuk határozni Krisztus életének és szolgálatának időpontjait.

Miközben észben tartjuk az eddigieket, nézzünk meg néhány olyan dátumot, amelyeket egyes kutatók Dán 9:25 rendeletével hoztak összefüggésbe.3

Vegyük például Kr. e. 538-at. Ha a 69 hetet az év-nap elv segítségével átszámítjuk, 483 évet kapunk, ami elvinne a Messiás-fejedelemig. Így azonban Kr. e. 55-ig érünk, amit nem lehet Jézussal kapcsolatba hozni.

Egy másik gyakran említett időpont Kr. e. 520. Ettől a kezdőponttól számítva Kr. e. 37-ig jutunk, ami szintén nem felel meg.

Végül még egy dátummal számolnak gyakran, ez pedig Kr. e. 444. Ha ezt fogadnánk el, akkor Jézus szolgálatának a kezdete Kr. u. 39-re vagy 40-re esne, halála pedig valamikor a 40-es évek elejére. Ez már ugyan sokkal közelebb van az előző két időpontnál, az Újszövetséggel foglalkozó teológusok azonban tudják, hogy ezek a dátumok sem egyeznek Jézus életének ismert adataival.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: