A MESSIÁS-FEJEDELEM

Olvassuk el figyelmesen Dán 9:25 versét, és imádkozzunk, hogy igazán megérthessük! Az itt megadott időhöz milyen két esemény kapcsolódik? A kettő közül melyik kötődik az időszak elejéhez és melyik a végéhez?

Ebben az egy versben a 70 hétből 69-cel el tudunk számolni. A prófécia a Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére felszólító paranccsal kezdődik, majd a 69 hét végén a „Messiás-fejedelem"-mel zárul.

A héber szó, amit Messiásnak fordítunk görögül „Christos" vagyis Krisztus. Ennek ismeretében tehát kire utal ez a prófécia (lásd még: Mt 1:1, 16; 16:16; ApCsel 3:13–15, 18; 5:30–31)?

Egy igen lényeges dolgot állapíthatunk itt meg: a próféciának Jézus áll a középpontjában. A prófécia első 69 hete vezet el Jézusig, aki a „Messiás-fejedelem". Mondhatjuk, hogy a prófécia alapja nem más, mint Krisztus. Éppen úgy hihetünk tehát abban, hogy Jézus a Messiás, mint a próféciában.

Amit még rendkívül fontos itt megjegyeznünk: a hetednapi adventisták korántsem állnak egyedül, amikor azt vallják, hogy ez a prófécia Krisztusra vonatkozik. Már régen számos keresztény felekezet tagjai ezt a próféciát tekintik az egyik legerőteljesebb bizonyítéknak arra nézve, hogy valóban Jézus Krisztus a Messiás. Végül is Kr. e. 500 évvel mondta el Dániel ezt a Krisztusra mutató idői próféciát!

Nézzünk át más ószövetségi próféciákat is, amelyek szintén Jézusra mutatnak! Milyen tekintetben erősítik az Úrba vetett hitünket? Állítsunk össze egy tanulmányt azokból a próféciákból, amelyekről beszélhetünk nem hívő szomszédainknak, barátainknak!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: