Június 9.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 18—19. old.; Jézushoz vezető út Odaadás című fejezetéből 39—40. old.; Krisztus példázatai, 17—40. old.; 107—109. old.

„A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. Isten Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja, kinek szolgál. A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztusnak, a legmagasabb szintű szabadság rejlik. A bűn kiűzése magának a léleknek a műve. Igaz, magunknak nincs erőnk, hogy kitörjünk Sátán bűvköréből, de ha vágyunk a bűntől való szabadulásra, s nagy szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért kiáltunk, lelki képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, s ezek így engedelmeskednek az akarat parancsának, és teljesítik Isten akaratát" (Ellen G. White: Jézus élete, 394. old.).

„Akik a Szentlélek által új életre keltek, isteni természet részesei lettek. Minden szokásuk és tettük Krisztussal való kapcsolatukat bizonyítja" (Ellen G. White megjegyzései, SDA Bible Commentary, 6. köt. 1101. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Hogyan határoznánk meg, mit jelent a szeretet? Beszéljük meg a vasárnapi rész utolsó kérdésére adott válaszunkat!

2. Olvassuk fel a második White-idézetet! Milyen kapcsolat van a hit és a cselekedetek között ezen gondolatok alapján a keresztények életében?

3. Beszélgessünk a „második lehetőség"-ről! Van az ismerőseink között valaki, akinek újabb lehetőségre lenne éppen szüksége? Ha igen, tegyünk meg csoportunkkal mindent, amit csak tudunk, hogy felkeressük, és újabb lehetőséget adjunk neki — de nem csak a csoporton belül, hanem Istennél is.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: