Június 2.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Jézus élete, 132—138, 166—168, 323—324. old.

„A Szentlélek közvetíti az embereknek az igazság ajándékát (lásd: Jn 16:8). Itt látható, hogy milyen különbség van aközött, amikor az ember hiábavaló módon, kizárólag önnön cselekedeteivel próbál igazságra jutni, és a valódi igazság között, amit hit által nyerhetünk el. Az elsőben a Léleknek nincs része, mivel az erőfeszítést csak az ember teszi, így nem kapcsolódik hozzá az isteni kegyelem" (SDA Bible Commentary, 6. köt. 977. old.).

Amikor megtér egy ember, „megtanulja Istent szeretni, és parancsolatait megtartani, beteljesül Isten ígérete: »És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek« (Ez 36:26). Az emberi szív megváltozása, az emberi jellem átalakulása olyan csoda, mely az örökké élő, lelkek megmentésén fáradozó Megváltót nyilatkoztatja ki. A következetesen Krisztusban élt élet nagy csoda. A Szentlélek jelenléte legyen a most és mindig megnyilvánuló jel Isten Igéjének hirdetésekor, hogy az Ige megújító erővé váljék hallgatói számára" (Ellen G. White: Jézus élete, 343. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a csütörtöki rész utolsó kérdésére adott válaszunkról! Milyen hasonló pontokat találtunk egymás válaszaiban? Mit tanulhatunk egymástól? Röviden összefoglalva, mi a kulcsa annak, hogy az ember valóban kapcsolatban álljon Krisztussal?

2. Mit válaszolnánk annak, aki elmondja: „Szeretem Jézust, akarok is engedelmeskedni neki, de úgy tűnik, újból és újból ugyanabba a bűnbe esem?"

3. Miközben a Szentlélek bennünk végzett munkájával foglalkozunk, miért olyan fontos mindig arra gondolni, hogy Krisztus áldozata az üdvösségünk alapja? Milyen veszélyek leselkednek ránk, ha elfeledkezünk erről a sarkalatos igazságról?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: