KAPCSOLAT

Halála előtt Jézus megígérte tanítványainak a Szentlélek ajándékát. Figyeljük meg, mit mondott Jn 14:18-ban: „Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok."

A Bibliából egyértelműen tudjuk, hogy Jézus jelenleg is végzi szolgálatát a mennyei szentélyben (Zsid 9:24). Mit értett akkor azon, hogy „eljövök tihozzátok"?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Jézus testileg már nincs e földön, de itt van Lelke által, aki most Őt képviseli. A Lélek által valójában Krisztussal állunk kapcsolatban, szoros és bensőséges közösséget ápolhatunk vele.

Ez a kapcsolat pedig sok tekintetben a Szentlélek általi élet kulcsfontosságú kérdése. Szolgálni akarjuk Istent, mert szeretjük. Meg akarunk tisztulni a bűntől, mert szeretjük az Urat, és tudjuk, mivé tette a bűn a teremtett világot. Igaz, a Lélek általi élethez elengedhetetlen, hogy átadjuk magunkat Istennek, önfeláldozóak legyünk, meghaljunk az énnek. Ha viszont bennünk lakik a Szentlélek, mindig a figyelmünk homlokterében tartja Krisztus értünk hozott hatalmas áldozatát. Ha a Szentlélek hatása alatt naponta elgondolkodunk Jézusról és felmérhetetlen szeretetéről — amit a kereszten mutatott be igazán —, erőt kapunk odafentről, hogy Isten tetszése szerint élhessünk. A megszentelt élet nem azt jelenti, hogy az ember nem tesz többé semmi rosszat. Annyit jelent, hogy Istennek „elkülönített", aki hit, bűnbánat által Istennek él, és átadja magát neki. Ez azonban csak úgy történhet meg, ha az ember élő kapcsolatban áll az Úrral. „Előfordulhat, hogy sok rossz szokásunktól elszakadunk, ám mégsem szentelődünk meg igazán, mert nincs meg a kapcsolatunk Istennel. Krisztushoz kell kapcsolódnunk" (Ellen G. White: The Adventist Review and Sabbath Herald, 1893. jan. 24.).

A saját tapasztalataink szerint mi az, ami által kapcsolatba kerülhetünk Jézussal? Mi teremti ezt meg, mitől érezzük, hogy jobban megismerjük és megszeretjük az Urat? Milyen bibliaszövegek jutnak eszünkbe ezzel a kérdéssel kapcsolatban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: